Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Judith Tielen

Mondelinge vragen

Ontslagvergoedingen voor falende werknemers (FD, 7 november 2019)

Ontslagvergoedingen voor falende werknemers (FD, 7 november 2019). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z21799 Mondelinge vragen van het lid Tielen (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontslagvergoedingen voor

2019D45403
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD