Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Judith Tielen

Amendementen

Amendement van de leden Veldman en Tielen over het uitsluiten van TNO als overheidswerkgever

Amendement van de leden Veldman en Tielen over het uitsluiten van TNO als overheidswerkgever. amt. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 089 Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN

35089-8
Indiener Hayke Veldman
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Tielen c.s. over een evaluatie

Amendement van het lid Tielen c.s. over een evaluatie. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 911 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

34911-11
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD