Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Judith Tielen

Moties

Motie van de leden Tielen en Van Weyenberg over het belang van ondernemerschap zwaar te laten wegen

Motie van de leden Tielen en Van Weyenberg over het belang van ondernemerschap zwaar te laten wegen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 989 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN VAN WEYENBERG Voorgesteld 5 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

29544-989
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD
Motie van de leden Stoffer en Tielen over de nadelen van een verplichte AOV voor zzp'ers

Motie van de leden Stoffer en Tielen over de nadelen van een verplichte AOV voor zzp'ers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 998 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN TIELEN Voorgesteld 5 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

29544-998
Indiener Chris Stoffer
Kamerlid SGP
Motie van het lid Tielen over een aanvullend voorstel voor een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget

Motie van het lid Tielen over een aanvullend voorstel voor een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 990 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 5 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

29544-990
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over varianten om de wendbaarheid van het contract voor onbepaalde tijd te vergroten

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over varianten om de wendbaarheid van het contract voor onbepaalde tijd te vergroten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 986 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. Voorgesteld 5 februari 2020 De Kamer, gehoord de

29544-986
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66
Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Tielen over de mogelijkheid om een startkwalificatie bij Codam te behalen (t.v.v. 32637-396)

Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Tielen over de mogelijkheid om een startkwalificatie bij Codam te behalen (t.v.v. 32637-396). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 398 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN TIELEN TER VERVANGING VAN

32637-398
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66
Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over opties om te bevorderen dat mensen meer uren gaan werken

Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over opties om te bevorderen dat mensen meer uren gaan werken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 Nr. 62 MOTIE

35300-XV-62
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66
Motie van het lid Tielen over opdrachtgevers rechtszekerheid bieden bij het inhuren van een zelfstandige opdrachtnemer

Motie van het lid Tielen over opdrachtgevers rechtszekerheid bieden bij het inhuren van een zelfstandige opdrachtnemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar

35300-XV-38
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD
Motie van de leden Tielen en Palland over een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans

Motie van de leden Tielen en Palland over een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 Nr. 37

35300-XV-37
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD
Motie van Tielen en Van Weyenberg over extra uren voor deeltijdwerkenden om de tekorten aan arbeidskrachten terug te dringen

Motie van Tielen en Van Weyenberg over extra uren voor deeltijdwerkenden om de tekorten aan arbeidskrachten terug te dringen. motie. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor

35300-XV-36
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD
Motie van het lid Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren

Motie van het lid Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 Nr.

35300-XV-39
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD
Motie van het lid Tielen over laaggeletterdheid en taalachterstanden bij WGA-uitkeringsgerechtigden

Motie van het lid Tielen over laaggeletterdheid en taalachterstanden bij WGA-uitkeringsgerechtigden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 957 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 21 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

29544-957
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD
Motie van het lid Weyenberg c.s. over onderzoek naar de effectiviteit van no-riskpolissen

Motie van het lid Weyenberg c.s. over onderzoek naar de effectiviteit van no-riskpolissen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 958 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. Voorgesteld 21 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat

29544-958
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66
Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over in gesprek gaan met sociale partners om uitbreiding van gewerkte uren te bevorderen

Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over in gesprek gaan met sociale partners om uitbreiding van gewerkte uren te bevorderen. Motie 94. VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8 M20E19R DER STATEN GENERAAL 2 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr 942 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN TIELEN Voorgesteld 12 september

29544-942
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66
Motie van het lid Tielen c.s. over verbetervoorstellen voor omscholing

Motie van het lid Tielen c.s. over verbetervoorstellen voor omscholing. Motie 94. TVeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8 M20E19R DER STATEN GENERAAL 2 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr 940 MOTIE VAN HET LID TIELEN C S Voorgesteld 12 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat de investeringen vanuit

29544-940
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD
Motie van de leden Tielen en Palland over het mkb extra prioriteit geven in de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt

Motie van de leden Tielen en Palland over het mkb extra prioriteit geven in de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt. Motie 94. TVeWrgEadEerDjaaE r 2K01A8 M20E19R DER STATEN GENERAAL 2 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr 941 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN PALLAND Voorgesteld 12 september 2019 De Kamer gehoord

29544-941
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD