Biografie, onderwijs en loopbaan van Wybren van Haga

Biografie

De afgelopen zeven jaar heb ik mij vol overtuiging ingezet in de Haarlemse gemeenteraad. Dat waren drukke tijden, want dat doe je naast je reguliere baan. Nu kan ik mij gelukkig helemaal richten op mijn werk in de Tweede Kamer, de eredivisie van het landelijk bestuur. In algemene zin vind ik dat iedereen die actief is in de samenleving en iets bijdraagt, daarvoor beloond moet worden.

Dingen die beter kunnen

Ik heb van nature een brede kijk op de wereld, waarschijnlijk ook door mijn Engelse moeder. Voor Shell heb ik tien jaar gewerkt in Gabon, Schotland en Oman. Dat is een heel verhelderende ervaring. Zo leer je de goede dingen aan Nederland waarderen. Maar je herkent ook dingen die beter kunnen. Daar wil ik graag aan werken.

Verduurzaming

Als ondernemer en ingenieur heb ik mij altijd beziggehouden met energie en duurzaamheid. Ik zie het als taak van de Tweede Kamer om het systeem simpeler en duidelijker te maken, bijvoorbeeld als je zonnepanelen op je dak wilt leggen. Dat zou enorm helpen om Nederland snel duurzamer te maken, zeker als je weet dat een zonnepaneel veel rendement oplevert en spaargeld niks. Bovendien snijdt dat mes aan twee kanten: het is rendabel en goed voor het milieu.

Wybren van Haga is geboren in Den Haag op 31 januari 1967 en woont in Haarlem. Hij is 3 jaar actief in de Tweede Kamer, 1216 dagen om precies te zijn.