Biografie, onderwijs en loopbaan van Stieneke van der Graaf

Biografie

Politiek kreeg ik van huis uit mee. Zo hielp ik als kind mijn ouders al mee met campagnevoeren. In mijn studententijd ben ik politiek actief geworden. Ik ging me inzetten voor de ChristenUnie en in 2007 werd ik het jongste lid van de Provinciale Staten van Groningen.

Van Groningen tot Jordanië

Ik heb een duidelijke drijfveer in de politiek: recht doen waar onrecht plaatsvindt. Dichtbij, zoals in de provincie Groningen, waar veel mensen onrecht ervaren door de gaswinning. Maar ook elders in de wereld. De gesprekken die ik in een vluchtelingenkamp in Jordanië had met Syrische vluchtelingen bijvoorbeeld, maakten diepe indruk op mij.

Rode draad

Gerechtigheid, duurzaamheid en internationale samenwerking vormen een rode draad in mijn politieke werk. De ervaring die ik eerder heb opgedaan, komt daarbij goed van pas. Zo werkte ik als jurist bij een bedrijf dat gericht was op financiering van kleine bedrijven in ontwikkelingslanden en liep ik stage bij de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in Genève. 

Verschil maken

Ik spreek het liefst met mensen op de plek waar ze wonen, werken, naar school gaan of zorg krijgen. Zo wil ik signalen uit de verschillende regio’s in het land delen in Den Haag. Als Kamerlid ben je iedere dag bezig met werk dat het verschil kan maken in het leven van mensen. Ik kijk daarbij niet alleen naar de huidige generatie. Als moeder van twee jonge dochters ben ik me heel bewust van het feit dat de keuzes die we nu maken ook consequenties hebben voor de toekomst. 

Stieneke van der Graaf is geboren in Zwartsluis op 7 oktober 1984 en woont in Groningen. Zij is in totaal 3 jaar actief in de Tweede Kamer, 1262 dagen om precies te zijn.