Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Arne Weverling

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Weverling en Bisschop ter vervanging van nr. 20 over voorhangprocedures

Gewijzigd amendement van de leden Weverling en Bisschop ter vervanging van nr. 20 over voorhangprocedures. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 083 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT

35083-21
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 15 over het vervallen van retributie bij herinspectie

Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 15 over het vervallen van retributie bij herinspectie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 083 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Nr. 19 AMENDEMENT

35083-19
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 16 over voorhangprocedures

Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 16 over voorhangprocedures. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 083 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WEVERLING EN

35083-20
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Weverling over het vervallen van retributie bij herinspectie

Amendement van het lid Weverling over het vervallen van retributie bij herinspectie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 083 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID WEVERLING Ontvangen

35083-15
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Weverling over voorhangprocedures

Amendement van het lid Weverling over voorhangprocedures. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 083 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID WEVERLING Ontvangen 14 januari 2020 De

35083-16
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Weverling over middelen voor grensoverschrijdende innovatiesamenwerking

Amendement van het lid Weverling over middelen voor grensoverschrijdende innovatiesamenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 25 AMENDEMENT

35300-XVII-25
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Amhaouch en Weverling over extra middelen voor Trade&InnovateNL

Amendement van de leden Amhaouch en Weverling over extra middelen voor Trade&InnovateNL. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE

35300-XVII-19
Indiener Mustafa Amhaouch
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 10 over herstel van bestaande regels voor medegebruik van antenne-opstelpunten

Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 10 over herstel van bestaande regels voor medegebruik van antenne-opstelpunten. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. Deze regels waren in de Telecommunicatiewet

34739-11
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Van den Berg c.s. over herstel van bestaande regels voor medegebruik van antenne-opstelpunten

Amendement van het lid Van den Berg c.s. over herstel van bestaande regels voor medegebruik van antenne-opstelpunten. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. Deze regels waren in de Telecommunicatiewet terechtgekomen middels

34739-10
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Van den Berg c.s. over het alleen opruimen van aangelegde kabels na redelijk verzoek

Amendement van het lid Van den Berg c.s. over het alleen opruimen van aangelegde kabels na redelijk verzoek. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 739 Regels

34739-9
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA