Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Arne Weverling

Moties

Motie van het lid Weverling over de integriteit van het antennenetwerk

Motie van het lid Weverling over de integriteit van het antennenetwerk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 24 095 Frequentiebeleid Nr. 497 MOTIE VAN HET LID WEVERLING Voorgesteld 6 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de Europese risicoanalyse

24095-497
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van het lid Weverling over de uitrol van 5G in Noord-Nederland

Motie van het lid Weverling over de uitrol van 5G in Noord-Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 24 095 Frequentiebeleid Nr. 498 MOTIE VAN HET LID WEVERLING Voorgesteld 6 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het militaire gedeelte van het

24095-498
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van het lid Weverling over een stresstest digitale ontwrichting

Motie van het lid Weverling over een stresstest digitale ontwrichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 24 095 Frequentiebeleid Nr. 496 MOTIE VAN HET LID WEVERLING Voorgesteld 6 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wetenschappelijke Raad voor

24095-496
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van het lid Weverling c.s. over het tonen van ambitie en regie op het kweekvleesdossier

Motie van het lid Weverling c.s. over het tonen van ambitie en regie op het kweekvleesdossier. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 532 Voedingsbeleid Nr. 241 MOTIE VAN HET LID WEVERLING C.S. Voorgesteld 30 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat innovaties

31532-241
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van het lid Weverling c.s. over een conferentie over regiodeals organiseren

Motie van het lid Weverling c.s. over een conferentie over regiodeals organiseren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid Nr. 77 MOTIE VAN HET LID WEVERLING C.S. Voorgesteld 30 januari 2020 De Kamer,

29697-77
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van de leden De Groot en Weverling over een goed vestigingsklimaat en experimenteerruimte voor kweekvleesondernemers

Motie van de leden De Groot en Weverling over een goed vestigingsklimaat en experimenteerruimte voor kweekvleesondernemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 532 Voedingsbeleid Nr. 237 MOTIE VAN DE LEDEN DE GROOT EN WEVERLING Voorgesteld 30 januari 2020 De Kamer, gehoord

31532-237
Indiener Tjeerd de Groot
Kamerlid D66
Gewijzigde motie van het lid Weverling over de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden (t.v.v. 28286-1081)

Gewijzigde motie van het lid Weverling over de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden (t.v.v. 28286-1081). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 28 286 Dierenwelzijn Nr. 1084 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WEVERLING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER

28286-1084
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van het lid Weverling c.s. over zich verzetten tegen de kortingen op de TAC's voor tarbot, griet en rog

Motie van het lid Weverling c.s. over zich verzetten tegen de kortingen op de TAC's voor tarbot, griet en rog. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1219 MOTIE VAN HET LID WEVERLING C.S. Voorgesteld 12 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

21501-32-1219
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van het lid Weverling over de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden

Motie van het lid Weverling over de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 28 286 Dierenwelzijn Nr. 1081 MOTIE VAN HET LID WEVERLING Voorgesteld 12 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

28286-1081
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van het lid Weverling over onderzoek naar meer concessionele financiering

Motie van het lid Weverling over onderzoek naar meer concessionele financiering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 29 MOTIE VAN HET LID WEVERLING

35300-XVII-29
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van de leden Van den Berg en Weverling over ook kijken naar niet-technische kwetsbaarheden bij leveranciers

Motie van de leden Van den Berg en Weverling over ook kijken naar niet-technische kwetsbaarheden bij leveranciers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 787 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WEVERLING Voorgesteld 21 november

21501-33-787
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA
Motie van de leden Weverling en Van den Berg over verplaatsing van het grondsatellietstation Burum

Motie van de leden Weverling en Van den Berg over verplaatsing van het grondsatellietstation Burum. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 784 MOTIE VAN DE LEDEN WEVERLING EN VAN DEN BERG Voorgesteld 21 november 2019 De

21501-33-784
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van de leden Van den Berg en Weverling over fraudebestrijding onder de e-Privacyverordening

Motie van de leden Van den Berg en Weverling over fraudebestrijding onder de e-Privacyverordening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 785 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WEVERLING Voorgesteld 21 november 2019 De

21501-33-785
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA
Motie van de leden Van den Berg en Weverling over een dialoog over cookiewalls

Motie van de leden Van den Berg en Weverling over een dialoog over cookiewalls. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 786 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WEVERLING Voorgesteld 21 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

21501-33-786
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA
Motie van het lid Von Martels over acties in het kader van CCU

Motie van het lid Von Martels over acties in het kader van CCU. Motie 2. VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A9 M20E20R DER STATEN GENERAAL 2 35 300 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 Nr 23

35300-XIV-23
Indiener Maurits von Martels
Kamerlid CDA