Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Harry van der Molen

Schriftelijke vragen

De berichten ‘Prestatiedruk in het hoger onderwijs leidt tot misbruik ADHD-medicatie’ en ‘Braindrug modafinil is populair onder studenten, maar ‘je kunt er suïcidaal van worden’’

De berichten ‘Prestatiedruk in het hoger onderwijs leidt tot misbruik ADHD-medicatie’ en ‘Braindrug modafinil is populair onder studenten, maar ‘je kunt er suïcidaal van worden’’. 2578 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen 2

2020D06279
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
De open brief van hoogleraren Fries aan de minister en de publicatie van het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) rapport: ‘Nederlands verdient meer’

De open brief van hoogleraren Fries aan de minister en de publicatie van het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) rapport: ‘Nederlands verdient meer’. Vraag 7 Hoe ziet u uw rol als Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bevorderen van de Friese taal op basis van

2020D06257
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Het bericht 'Hoe Jeroen Pauw vertrok en toch een beetje kon blijven'

Bent u bereid al voor het eind van februari 2020 tot afspraken met de NPO te komen op dit vlak en de Kamer over de uitkomst daarvan schriftelijk te informeren Zo ja, welke en kunt u preciseren welke constructies u voornemens bent onder de afspraken van het publieke salarisplafond te brengen Zo nee,

2020D04006
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Het bericht ‘Exclusief: Interview Citrix CISO, Fermín Sera, waar ging het mis?'

Het bericht ‘Exclusief: Interview Citrix CISO, Fermín Sera, waar ging het mis'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z01740 Vragen van de leden Van Dam, Van den Berg en Van der Molen (allen CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid

2020D03693
Indiener Chris van Dam
Kamerlid CDA
Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’. In hoeverre heeft volgens u een instelling zoals de Universiteit Twente een verantwoordelijkheid om studenten, bijvoorbeeld middels een intakegesprek, van goed advies te voorzien en buitenlandse studenten

2020D01180
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Een onkostenvergoeding van vrijwilligers bij het Songfestival

Een onkostenvergoeding van vrijwilligers bij het Songfestival. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z24673 Vragen van het lid Van der Molen, Von Martels (beiden CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet

2019D50905
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Het bericht 'België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut'

Het bericht 'België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut'. Vraag 8 Deelt u de mening dat het nodig is om een onderzoek te starten naar de Nederlandse Confucius-instituten en in gesprek met de Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool Zuyd te gaan om hen te bewegen te stoppen met deze

2019D43724
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Het bericht ‘Studieschuld af te kopen’

Het bericht ‘Studieschuld af te kopen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z20980 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Studieschuld af te kopen» (ingezonden

2019D43747
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
De wolk van verontwaardiging om 2 ton voor sterrenkundige die zwart gat wil kieken

De wolk van verontwaardiging om 2 ton voor sterrenkundige die zwart gat wil kieken. 2019Z20804 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de wolk van verontwaardiging om 2 ton voor sterrenkundige die zwart gat wil kieken (ingezonden 31 oktober 2019)

2019D43500
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
De verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

De verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen. 2019Z18132 Vragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg en Van der Molen (allen CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verkoop van paspoorten

2019D37715
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid CDA
De ANW-hiaatverzekering

van deelnemers over de consequenties van de verhoging van de AOW-leeftijd Vraag 12 Deelt u de mening dat partijen in de Pensioenkamer zich hadden kunnen buigen over de situatie van de zogenaamde brandende huizen, van mensen die zich hadden verzekerd voor de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid

2019D36343
Indiener Evert Jan Slootweg
Kamerlid CDA
Het bericht ‘Oud-studenten op Curaçao in financiële problemen door DUO’

Het bericht ‘Oud-studenten op Curaçao in financiële problemen door DUO’. 2019Z17269 Vragen van de leden Van Dam en Van der Molen (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Oud-studenten

2019D35846
Indiener Chris van Dam
Kamerlid CDA