Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Harry van der Molen

Moties

Motie van de leden Westerveld en Van der Molen over maatwerktrajecten voor onderwijsassistenten die docent willen worden

Motie van de leden Westerveld en Van der Molen over maatwerktrajecten voor onderwijsassistenten die docent willen worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 397 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer,

27923-397
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL
Motie van het lid Van der Molen c.s. over een project als Sterk in je werk ook opzetten voor het onderwijs

Motie van het lid Van der Molen c.s. over een project als Sterk in je werk ook opzetten voor het onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 403 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

27923-403
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Motie van de leden Van der Molen en Rog over het doorvoeren van maatregelen die de lerarenopleidingen flexibeler en aantrekkelijker maken

Motie van de leden Van der Molen en Rog over het doorvoeren van maatregelen die de lerarenopleidingen flexibeler en aantrekkelijker maken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 402 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN ROG Voorgesteld 19 februari

27923-402
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Motie van de leden Bruins en Van der Molen over een passende beloning voor alle lio's

Motie van de leden Bruins en Van der Molen over een passende beloning voor alle lio's. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 399 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

27923-399
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU
Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het creëren van een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind

pabo gericht op het jongere en oudere kind voor alle pabo-instellingen mogelijk te maken, en de Kamer voor 1 januari 2021 te informeren over de voortgang hierop, en gaat over tot de orde van de dag. Rudmer Heerema Van der Molen Rog Bisschop Bruins kst-27923-401 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2020 Tweede

27923-401
Indiener Rudmer Heerema
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van de leden Bruins en Van der Molen over een landelijke overlegstructuur tussen hoger beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven (t.v.v. 31288-825)

beroepsonderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven waar niet-vrijblijvende afspraken gemaakt worden over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, naar voorbeeld van of middels aansluiting bij de overlegtafels van SBB, en gaat over tot de orde van de dag. Bruins Van der Molen kst-31288-831 ISSN 0921

31288-831
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU
Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef

Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 812 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN PATERNOTTE Voorgesteld

31288-812
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over een gelijk speelveld tussen bekostigde en onbekostigde onderwijsaanbieders aan volwassenen

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over een gelijk speelveld tussen bekostigde en onbekostigde onderwijsaanbieders aan volwassenen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 810 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN

31288-810
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over toevoegen van loting aan het selectie-instrumentarium

Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over toevoegen van loting aan het selectie-instrumentarium. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 822 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DER MOLEN Voorgesteld tijdens het

31288-822
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66
Motie van de leden Bruins en Van der Molen over een landelijke overlegstructuur tussen hoger beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven

Motie van de leden Bruins en Van der Molen over een landelijke overlegstructuur tussen hoger beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 825 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN VAN DER

31288-825
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU
Motie van de leden Van der Molen en Bruins over overleg met het beroepenveld over het onderwijsprogramma

Motie van de leden Van der Molen en Bruins over overleg met het beroepenveld over het onderwijsprogramma. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 811 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN BRUINS Voorgesteld tijdens het Notaoverleg

31288-811
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Motie van het lid Van Dam c.s. over garanderen dat een beperking van vuurwerk niet ten koste gaat van carbidschieten

regering, te garanderen dat een beperking van vuurwerk niet ten koste gaat van de huidige praktijk van het carbidschieten, en gaat over tot de orde van de dag. Van Dam Van der Molen Agnes Mulder Palland Geurts Von Martels Slootweg Kuik Van den Berg kst-28684-600 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2020 Tweede

28684-600
Indiener Chris van Dam
Kamerlid CDA
Motie van de leden Middendorp en Van der Molen over monitoren van en ingrijpen in de tarieven van bedrijfsinlogmiddelen

Motie van de leden Middendorp en Van der Molen over monitoren van en ingrijpen in de tarieven van bedrijfsinlogmiddelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 972 Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur

34972-28
Indiener Jan Middendorp
Kamerlid VVD
Motie van het lid Van der Molen over oplossen van de knelpunten bij het doen van aangifte met eHerkenning

Motie van het lid Van der Molen over oplossen van de knelpunten bij het doen van aangifte met eHerkenning. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 972 Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale

34972-34
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Motie van het lid Van der Molen over een geïntegreerd burger-, bedrijfs- en organisatiemiddel

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN Voorgesteld 5 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, enerzijds en voor bedrijven en organisaties anderzijds; overwegende dat het perspectief van de gebruiker leidend moet zijn bij de inrichting van het systeem van identificatiemiddelen; verzoekt de regering,

34972-32
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA