Biografie, onderwijs en loopbaan van Harry van der Molen

Biografie

"Met een warm hart voor de regio"


Ooit sprak een oud-docent me grappend aan terwijl ik bij de kapper zat: 'Jij had vroeger best een grote mond op school; is de politiek niets voor jou?' Ik moest daar even over nadenken, maar eigenlijk had hij wel gelijk. Ik voelde me het meest thuis bij de boodschap van het CDA: hard werken en iets terugdoen voor je omgeving. Het idee dat je je persoonlijke verantwoordelijkheid moet nemen, past bij me.

Regels in de praktijk

Het CDA is een volkspartij en dat is precies wat me aanspreekt. Ik wil er zijn voor gewone mensen met een normaal inkomen en voor gezinnen. Daar is niets hoogdravends aan, daarvoor moet je gewoon op pad gaan, bruggen slaan en persoonlijke betrokkenheid tonen. Ik denk niet dat er een echte kloof bestaat tussen de burger en de politiek, maar ik denk wel dat we elkaar niet altijd goed verstaan. Daarom wil ik goed luisteren. Ik wil maatregelen graag uitleggen en verdedigen, maar ik wil eerst zien wat regels in de praktijk voor mensen betekenen.

Krimp

Ik kom uit Friesland en die provincie houdt natuurlijk een speciaal plekje in mijn hart. Daar weten ze wat het is om een krimpgebied te zijn. In de Randstad staat men daar helaas niet altijd bij stil. Als oud-wethouder stond ik vaak voor de vraag wat krimp betekent voor bijvoorbeeld scholen of de bouw - of juist de sloop - van woningen. Vanuit die invalshoek wil ik ook mijn werk in de Kamer doen.

Onderwijs

 • Bedrijfscommunicatie en Public Relations. Gediplomeerd: middelbaar beroepsonderwijs, Friese Poort Leeuwarden, 1999 - 2003
 • Communicatiemanagement. Gediplomeerd: bachelor of communication, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL Hogeschool), 1999 - 2003
 • Communicatie- en Informatiewetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen (niet gediplomeerd), 2004 - 2006

Loopbaan

 • Stafmedewerker Communicatie, Tjallinga Hiem (jeugdzorg), 2005 - 2006
 • Landelijk voorzitter CDJA, Christen Democratisch Jongeren Appel, 2006 - 2009
 • Lid partijbestuur, CDA, 2006 - 2009
 • Gemeenteraadslid (fractievoorzitter sinds 2010), CDA Leeuwarden, 2006 - 2014
 • Adviserend lid, Stichting Christelijk Sociaal Congres, 2007 - 2012
 • Directiebeleidsmedewerker ouderorganisatie, OUDERS & COO, 2008 - 2013
 • Lid bestuur Stichting Christelijke Pers, Trouw, 2006-2009, 2010
 • Hoofd Marketing en Communicatie, ROC Friese Poort, 2013 - 2014
 • Wethouder, Gemeente Leeuwarden, 2014 - 2017
 • Bestuurslid Stichting Iepenwacht Fryslân (uit hoofde wethouderschap), Lid RvT Stichting Openbare Verlichting Fryslân (uit hoofde wethouderschap) Algemeen bestuurslid Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht, 2014

Harry van der Molen is geboren in Kootstertille op 22 april 1980 en woont in Leeuwarden. Hij is 3 jaar actief in de Tweede Kamer, 1208 dagen om precies te zijn.