Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Léonie Sazias

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’

Het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z24408 Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht «Elke dag dertien doden

2019D50378
Indiener Léonie Sazias
Kamerlid 50PLUS
De Augustusraming van het CPB

De Augustusraming van het CPB. 2019Z15757 Vragen van de leden Krol, Van Otterloo, Van Brenk en Sazias (allen 50PLUS) aan de Minister-President en de minister van Financiën over de Augustusraming van het CPB. (ingezonden 15 augustus 2019) 1. Heeft u kennisgenomen van de publicatie van de Augustusraming

2019D32627
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS
Het bericht ‘Voeding krijgt plek in opleiding geneeskunde Amsterdam’

Het bericht ‘Voeding krijgt plek in opleiding geneeskunde Amsterdam’. 2018Z14387 Vragen van de leden Sazias en Van Brenk (beiden 50PLUS) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Voeding krijgt plek in opleiding geneeskunde Amsterdam’. (ingezonden 26 juli 2018) 1 Bent u bekend met

2018D40296
Indiener Léonie Sazias
Kamerlid 50PLUS
Het bericht ‘Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst’

Het bericht ‘Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst’. 2018Z07011 Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Sazias (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst’ (ingezonden 16 april 2018)

2018D24837
Indiener Vera Bergkamp
Kamerlid D66
De uitvoering van de WMO in Groningen

De uitvoering van de WMO in Groningen. 2018Z04050 Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de Wmo in Groningen (ingezonden 8 maart 2018) 1 Bent u bekend met de reportage over de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning

2018D18337
Indiener Léonie Sazias
Kamerlid 50PLUS
De inzet van magistrale apotheekbereidingen in taperingstrips als middel om medicatie op verantwoorde wijze af te bouwen

De inzet van magistrale apotheekbereidingen in taperingstrips als middel om medicatie op verantwoorde wijze af te bouwen. 2018Z01656 Vragen van de leden Kooiman (SP) en Sazias (50PLUS) aan de minister voor Medische Zorg over de inzet van magistrale apotheekbereidingen in taperingstrips als middel om

2018D03403
Indiener C.J.E. Kooiman
Tweede Kamerlid
Het onderzoek ‘De schaduwzijden van Graniet’

Het onderzoek ‘De schaduwzijden van Graniet’. 2017Z11155 Vragen van de leden Sazias en Van Brenk (beiden 50PLUS) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van Economische Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over

2017D23278
Indiener Léonie Sazias
Kamerlid 50PLUS
Antidepressiva en taperingstrips

Antidepressiva en taperingstrips. 2017Z04977 Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over antidepressiva en taperingstrips (ingezonden 13 april 2017) 1 Bent u bekend met de uitzending van Argos (Radio 1) van zaterdag 8 april 2017 en Kassa van 18 maart

2017D10390
Indiener Léonie Sazias
Kamerlid 50PLUS