Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Léonie Sazias

Moties

Motie van de leden Van Otterloo en Sazias over het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar maken

Motie van de leden Van Otterloo en Sazias over het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar maken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OTTERLOO EN SAZIAS Voorgesteld 6 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

25295-83
Indiener Gerrit Jan van Otterloo
Kamerlid 50PLUS
Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de beschikbaarheid van crisisopvang

Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de beschikbaarheid van crisisopvang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 510 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. Voorgesteld 30 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

25424-510
Indiener Antje Diertens
Kamerlid D66
Motie van het lid Diertens c.s. over vergroten van de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen

Motie van het lid Diertens c.s. over vergroten van de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 511 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. Voorgesteld 30 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

25424-511
Indiener Antje Diertens
Kamerlid D66
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over beoordelen of ingezette acties voldoende zijn voor de vraag naar verpleeghuiszorg

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over beoordelen of ingezette acties voldoende zijn voor de vraag naar verpleeghuiszorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 474 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. Voorgesteld 15 januari 2020 De Kamer, gehoord

31765-474
Indiener Kees van der Staaij
Kamerlid SGP
Motie van het lid Sazias c.s. over het schrappen van de term "niet-actief wachtend"

Motie van het lid Sazias c.s. over het schrappen van de term "niet-actief wachtend". Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 467 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. Voorgesteld 15 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de term «niet-actief

31765-467
Indiener Léonie Sazias
Kamerlid 50PLUS
Gewijzigde motie van het lid Van Gerven c.s. over in overleg met zorgverzekeraars de hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig refractair astma beschikbaar houden (t.v.v. 29689-1040)

Gewijzigde motie van het lid Van Gerven c.s. over in overleg met zorgverzekeraars de hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig refractair astma beschikbaar houden (t.v.v. 29689-1040). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1042 GEWIJZIGDE MOTIE

29689-1042
Indiener Henk van Gerven
Kamerlid SP
Motie van het lid Van Gerven c.s. over in overleg met zorgverzekeraars de hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig refractair astma beschikbaar houden

Motie van het lid Van Gerven c.s. over in overleg met zorgverzekeraars de hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig refractair astma beschikbaar houden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1040 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 19

29689-1040
Indiener Henk van Gerven
Kamerlid SP
Gewijzigde motie van de leden Sazias en Slootweg over duidelijke informatie over mogelijkheden en vergoedingen van dementiezorg (t.v.v. 23235-190)

Gewijzigde motie van de leden Sazias en Slootweg over duidelijke informatie over mogelijkheden en vergoedingen van dementiezorg (t.v.v. 23235-190). motie_gew. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 23 235 Thuiszorg en wijkverpleging Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SAZIAS EN SLOOTWEG

23235-195
Indiener Léonie Sazias
Kamerlid 50PLUS
Motie van het lid Slootweg c.s. over samenwerking tussen huisartsen en casemanagers dementie

Motie van het lid Slootweg c.s. over samenwerking tussen huisartsen en casemanagers dementie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 23 235 Thuiszorg en wijkverpleging Nr. 191 MOTIE VAN HET LID SLOOTWEG C.S. Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

23235-191
Indiener Evert Jan Slootweg
Kamerlid CDA
Motie van de leden Sazias en Slootweg over betere informatie over casemanagement dementie

Motie van de leden Sazias en Slootweg over betere informatie over casemanagement dementie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 23 235 Thuiszorg en wijkverpleging Nr. 190 MOTIE VAN DE LEDEN SAZIAS EN SLOOTWEG Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

23235-190
Indiener Léonie Sazias
Kamerlid 50PLUS
Motie van de leden Agema en Sazias over ook in Nederland de transvaginale meshmatjes per direct verbieden

Motie van de leden Agema en Sazias over ook in Nederland de transvaginale meshmatjes per direct verbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN SAZIAS Voorgesteld 4 december 2019 De Kamer, gehoord

32805-94
Indiener Fleur Agema
Kamerlid PVV
Motie van het lid Ploumen c.s. over maatregelen voor de ICT-markt in de zorg

Motie van het lid Ploumen c.s. over maatregelen voor de ICT-markt in de zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 203 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. Voorgesteld 4 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

27529-203
Indiener Lilianne Ploumen
Kamerlid PvdA
Motie van het lid Sazias over het heroverwegen van het voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden

Motie van het lid Sazias over het heroverwegen van het voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

35300-VIII-118
Indiener Léonie Sazias
Kamerlid 50PLUS
Motie van de leden Westerveld en Sazias over een wetsvoorstel voor een streamingheffing in combinatie met een quotum

Motie van de leden Westerveld en Sazias over een wetsvoorstel voor een streamingheffing in combinatie met een quotum. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar

35300-VIII-109
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL
Motie van het lid Bruins c.s. over studenten weer meenemen in de jaarlijkse koopkrachtberekeningen van het Nibud

Motie van het lid Bruins c.s. over studenten weer meenemen in de jaarlijkse koopkrachtberekeningen van het Nibud. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

35300-VIII-70
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU