Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Dennis Wiersma

Amendementen

Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten

Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs

35282-58
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten met waarborgen

Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten met waarborgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet

35282-59
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Nader gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen ter vervanging van nr. 17 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus

Nader gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen ter vervanging van nr. 17 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet

35282-54
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen t.v.v. nr 46 over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten

Gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen t.v.v. nr 46 over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet

35282-49
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten

Amendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs

35282-46
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Gewijzigd amendement van het lid Wiersma ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus

Gewijzigd amendement van het lid Wiersma ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs

35282-16
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Gewijzigd amendement van het lid Wiersma ter vervanging van nr. 16 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus

Gewijzigd amendement van het lid Wiersma ter vervanging van nr. 16 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs

35282-17
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Wiersma over voorhang van de regeling over de beoordelingskaders voor de capaciteitsfixus

Amendement van het lid Wiersma over voorhang van de regeling over de beoordelingskaders voor de capaciteitsfixus. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs

35282-15
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Wiersma over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus

Amendement van het lid Wiersma over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van

35282-14
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Wiersma en van der Molen over bij AMvB aanwijzen van uitzonderingen op de meerwaardetoets

Amendement van de leden Wiersma en van der Molen over bij AMvB aanwijzen van uitzonderingen op de meerwaardetoets. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs

35282-13
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD