Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Dennis Wiersma

Moties

Gewijzigde motie van het lid Wiersma over een leerbanenoffensief in het hbo (t.v.v. 31288-816)

Gewijzigde motie van het lid Wiersma over een leerbanenoffensief in het hbo (t.v.v. 31288-816). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 828 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WIERSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 816

31288-828
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van het lid Wiersma over hogescholen en universiteiten aansporen samenwerking met bedrijfsscholen te zoeken (t.v.v. 31288-818)

Gewijzigde motie van het lid Wiersma over hogescholen en universiteiten aansporen samenwerking met bedrijfsscholen te zoeken (t.v.v. 31288-818). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 829 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WIERSMA

31288-829
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Nader gewijzigde motie van de leden Wiersma en Bruins over hogescholen en universiteiten aansporen samenwerking met bedrijfsscholen te zoeken (t.v.v. 31288-829)

Nader gewijzigde motie van de leden Wiersma en Bruins over hogescholen en universiteiten aansporen samenwerking met bedrijfsscholen te zoeken (t.v.v. 31288-829). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 830 NADER GEWIJZIGDE

31288-830
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Motie van het lid Wiersma over een pilot met onderwijsbekostiging van een bedrijfsschool

Motie van het lid Wiersma over een pilot met onderwijsbekostiging van een bedrijfsschool. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 818 MOTIE VAN HET LID WIERSMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 februari 2020 De

31288-818
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Motie van het lid Wiersma over een leerbanenoffensief in het hbo

Motie van het lid Wiersma over een leerbanenoffensief in het hbo. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 816 MOTIE VAN HET LID WIERSMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

31288-816
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over een gelijk speelveld tussen bekostigde en onbekostigde onderwijsaanbieders aan volwassenen

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over een gelijk speelveld tussen bekostigde en onbekostigde onderwijsaanbieders aan volwassenen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 810 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN

31288-810
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Motie van het lid Wiersma over een verscherping van de verplichting het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen

Motie van het lid Wiersma over een verscherping van de verplichting het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 819 MOTIE VAN HET LID WIERSMA Voorgesteld tijdens

31288-819
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Motie van het lid Wiersma over openstellen van onlinecursussen voor iedere Nederlander

Motie van het lid Wiersma over openstellen van onlinecursussen voor iedere Nederlander. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 817 MOTIE VAN HET LID WIERSMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 februari 2020 De Kamer,

31288-817
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Motie van het lid Wiersma over een risico-inventarisatie rond cyberveiligheid

Motie van het lid Wiersma over een risico-inventarisatie rond cyberveiligheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 240 Veiligheid op school Nr. 113 MOTIE VAN HET LID WIERSMA Voorgesteld 28 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ransomwareaanval

29240-113
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Bruins over het verhogen van de Engelse taalvaardigheid van docenten(t.v.v. 35282-33)

Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Bruins over het verhogen van de Engelse taalvaardigheid van docenten(t.v.v. 35282-33). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en

35282-65
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Van den Berg over regels voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (t.v.v. 35300-XIII, nr. 96)

Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Van den Berg over regels voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (t.v.v. 35300-XIII, nr. 96). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en

35300-XIII-97
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Motie van de leden Wiersma en Van den Berg over regels voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen

Motie van de leden Wiersma en Van den Berg over regels voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 Nr. 96

35300-XIII-96
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Motie van de leden Van den Berg en Wiersma over het tegengaan van oneerlijke concurrentie door het CBS

Motie van de leden Van den Berg en Wiersma over het tegengaan van oneerlijke concurrentie door het CBS. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 Nr. 95 MOTIE

35300-XIII-95
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA
Motie van de leden Wiersma en Paternotte over talent als standaardonderdeel in handelsmissies

Motie van de leden Wiersma en Paternotte over talent als standaardonderdeel in handelsmissies. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met

35282-35
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD