Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Alexander Kops

Moties

Motie van het lid Kops over er op alle mogelijke manieren voor zorgen dat er voldoende woningen gebouwd worden

Motie van het lid Kops over er op alle mogelijke manieren voor zorgen dat er voldoende woningen gebouwd worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 628 MOTIE VAN HET LID KOPS Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

32847-628
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV
Motie van de leden Kops en Wilders over het intrekken van verblijfsvergunningen voor statushouders

Motie van de leden Kops en Wilders over het intrekken van verblijfsvergunningen voor statushouders. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 629 MOTIE VAN DE LEDEN KOPS EN WILDERS Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

32847-629
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV
Motie van het lid Kops over permanente bewoning van vakantiewoningen mogelijk maken

Motie van het lid Kops over permanente bewoning van vakantiewoningen mogelijk maken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 593 MOTIE VAN HET LID KOPS Voorgesteld 4 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat steeds

32847-593
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV
Motie van het lid Kops over sancties voor gemeenten die afspraken in de woondeals niet nakomen

Motie van het lid Kops over sancties voor gemeenten die afspraken in de woondeals niet nakomen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 594 MOTIE VAN HET LID KOPS Voorgesteld 4 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende

32847-594
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV
Motie van de leden Maeijer en Kops over niet instemmen met het voornemen dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal moet zijn

Motie van de leden Maeijer en Kops over niet instemmen met het voornemen dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-20 Europese Raad Nr. 1500 MOTIE VAN DE LEDEN MAEIJER EN KOPS Voorgesteld 10 december 2019 De Kamer, gehoord

21501-20-1500
Indiener Vicky Maeijer
Kamerlid PVV
Motie van het lid Kops over de ODE en de SDE afschaffen over de ODE en de SDE afschaffen

Motie van het lid Kops over de ODE en de SDE afschaffen over de ODE en de SDE afschaffen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 Nr. 22 MOTIE VAN HET LID

35300-XIII-22
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV
Motie van de leden Kops en Wilders over onmiddellijk uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen

Motie van de leden Kops en Wilders over onmiddellijk uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 Nr. 24 MOTIE VAN DE

35300-XIII-24
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV
Motie van het lid Kops over het openhouden van alle kolencentrales

Motie van het lid Kops over het openhouden van alle kolencentrales. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KOPS Voorgesteld 20 november

35300-XIII-23
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV
Motie van de leden Edgar Mulder en Kops over intrekken van tijdelijke asielvergunningen van statushouders

Motie van de leden Edgar Mulder en Kops over intrekken van tijdelijke asielvergunningen van statushouders. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

35300-VII-50
Indiener Edgar Mulder
Kamerlid PVV
Motie van de leden Edgar Mulder en Kops over verlagen van de huren in de corporatiesector

Motie van de leden Edgar Mulder en Kops over verlagen van de huren in de corporatiesector. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 Nr. 52 MOTIE

35300-VII-52
Indiener Edgar Mulder
Kamerlid PVV
Motie van de leden Edgar Mulder en Kops over terugdraaien van de afschaffing van de gasaansluitplicht

Motie van de leden Edgar Mulder en Kops over terugdraaien van de afschaffing van de gasaansluitplicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

35300-VII-51
Indiener Edgar Mulder
Kamerlid PVV
Motie van de leden Kops en Beertema over parttimers in het primair en voortgezet onderwijs bewegen om meer uren les te geven

Motie van de leden Kops en Beertema over parttimers in het primair en voortgezet onderwijs bewegen om meer uren les te geven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor

35300-VIII-32
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV
Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN KOPS

35300-VIII-33
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV
Motie van het lid Kops c.s. over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën

Motie van het lid Kops c.s. over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KOPS

35300-VIII-36
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV
Motie van de leden Kops en Beertema over politieke neutraliteit als component binnen lerarenopleidingen

Motie van de leden Kops en Beertema over politieke neutraliteit als component binnen lerarenopleidingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 Nr. 34

35300-VIII-34
Indiener Alexander Kops
Kamerlid PVV