Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Zohair El Yassini

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘ondernemer kan diversiteit op werkvloer checken’

Het bericht ‘ondernemer kan diversiteit op werkvloer checken’. Op welke manier geven overheidsambtenaren toestemming dat hun werknemersbestanden gedeeld zullen worden met het CBS Zouden zij ook af kunnen zien deelname Vraag 11 Wat zijn de financiële consequenties van het meedoen aan de «barometer

2020D06061
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Het bericht ‘Verkoper van ‘tweedehands’ e-boeken stopt ermee'

Het bericht ‘Verkoper van ‘tweedehands’ e-boeken stopt ermee'. Vraag 6 Wat is de stand van zaken in de digitale samenwerking tussen Nederlandse bibliotheken op het gebied van e-books, daar waar u in het schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 20174 aangaf dat dit meer zou gaan plaatsvinden

2020D05005
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht dat Laura H. 400 euro vergoeding ontving voor haar deelname aan het televisieprogramma ‘Mensen met M’ en het bericht ‘Ergernis over omroep om ‘betaald’ interview Laura H’

Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht dat Laura H. 400 euro vergoeding ontving voor haar deelname aan het televisieprogramma ‘Mensen met M’ en het bericht ‘Ergernis over omroep om ‘betaald’ interview Laura H’. 1587 kv-tk-2020Z02268 ’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar

2020D04811
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Het bericht 'Hoe Jeroen Pauw vertrok en toch een beetje kon blijven'

Het bericht 'Hoe Jeroen Pauw vertrok en toch een beetje kon blijven'. Vraag 5 Hoe verhoudt deze handelingswijze van de heer Klein zich tot de wettelijke bepaling dat alleen een uitzendgerechtigde omroep de opdracht tot het produceren van een programma mag gunnen Is het naar uw mening passend, in de geest

2020D04006
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
De uitzending ‘Mensen met M’ met als gast IS-ganger Laura H. van woensdag 25 december 2019

De uitzending ‘Mensen met M’ met als gast IS-ganger Laura H. van woensdag 25 december 2019. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z26229 Vragen van het lid El Yassini (VVD) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

2019D53928
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Het bericht ‘Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt staartje’

Het bericht ‘Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt staartje’. Vraag 6 Wat zegt deze casus over de betrouwbaarheid van de informatie die komt van NPO, BNNVARA en NTR Vraag 7 Hoe beoordeelt u de reactie van de mediadirecteur Willemijn Francissen van NTR op de bovengenoemde casus, dat er destijds

2019D53183
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Het bericht ‘TU Eindhoven stelt wetenschappelijke vacatures alleen open voor vrouwen’

Het bericht ‘TU Eindhoven stelt wetenschappelijke vacatures alleen open voor vrouwen’. Hoe verhoudt zich dit tot het aantal vacatures dat de TU Eindhoven voorziet 11 Wat is de verwachting dat dit vacaturebeleid heeft op het aantal mannelijke sollicitanten 12 In hoeverre is het realistisch dat de

2019D26482
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
Tweede Kamerlid
Het bericht ‘Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie’

Het bericht ‘Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie’. 9 Bent u bereid in overleg te treden met de gemeente Amsterdam en duidelijk aan te geven dat de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid heeft en neemt bij handhaving en toezicht van arbeidsmarktdiscriminatie Bent u het ermee eens

2019D02707
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Het bericht ‘Sociale partners belemmeren duurzame inzetbaarheid scholing en training van flexwerkers in de bouw’

Het bericht ‘Sociale partners belemmeren duurzame inzetbaarheid scholing en training van flexwerkers in de bouw’. 10 Deelt u de mening dat het in beginsel onmogelijk maken van bemiddeling door uitzendbureaus bij BBL-plekken een onwenselijke beweging is Zo ja, wat gaat u hier tegen doen Zo nee, waarom

2018D42767
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
De berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn

De berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn. 2018Z09511 Vragen van de leden Tielen en El Yassini (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn (ingezonden 24 mei

2018D30229
Indiener Judith Tielen
Kamerlid VVD
Het bericht ‘MeerGGZ maakt bezwaar tegen cao ggz’

Het bericht ‘MeerGGZ maakt bezwaar tegen cao ggz’. Kunt u de cijfers voor de afgelopen vijf jaar delen met de Tweede Kamer 11 Kunt u aangeven hoe u tegen het instrument van algemeen verbindend verklaren aankijkt, ook in het kader van toekomstbestendigheid en ruimte voor maatwerk 12 Welke ruimte

2017D32236
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Het bericht ‘Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd’

Het bericht ‘Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd’. 2017Z15199 Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd’.(ingezonden 13 november 2017) 1 Bent u bekend met het

2017D31994
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Het bericht 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel'

Het bericht 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel'. 2017Z14586 Vragen van het lid El Yassini (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel' (ingezonden 2 november 2017) 1 Kent u het bericht ‘Zo

2017D30804
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD