Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Zohair El Yassini

Moties

Motie van de leden Regterschot en El Yassini over betere opvang voor dakloze lhbti-jongeren

Motie van de leden Regterschot en El Yassini over betere opvang voor dakloze lhbti-jongeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 325 Maatschappelijke Opvang Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN REGTERSCHOT EN EL YASSINI Voorgesteld 21 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

29325-114
Indiener Kelly Regterschot
Kamerlid VVD
Motie van het lid Van den Hul c.s. over genderspecifiek onderzoek naar het verband tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld

tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld, en hoe de positie van kwetsbare vrouwen en kinderen bij de aanpak van dergelijk geweld kan worden verbeterd, en gaat over tot de orde van de dag. Van den Hul Bergkamp El Yassini kst-35300-VIII-130 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage

35300-VIII-130
Indiener Kirsten van den Hul
Kamerlid PvdA
Motie van het lid El Yassini over vermelding van het subsidiebedrag op het toegangskaartje van cultuurinstellingen

Motie van het lid El Yassini over vermelding van het subsidiebedrag op het toegangskaartje van cultuurinstellingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar

35300-VIII-92
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Motie van de leden El Yassini en Westerveld over begeleiding van studenten met beperking in mbo en hoger onderwijs door onderwijsinstellingen

Motie van de leden El Yassini en Westerveld over begeleiding van studenten met beperking in mbo en hoger onderwijs door onderwijsinstellingen. Motie 42. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 524 Nr. 424 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie MOTIE VAN DE LEDEN EL YASSINI EN WESTERVELD

31524-424
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Motie van de leden Westerveld en El Yassini over uitbreiding van het expertisegebied van Expertisecentrum handicap + studie naar mbo

Motie van de leden Westerveld en El Yassini over uitbreiding van het expertisegebied van Expertisecentrum handicap + studie naar mbo. Motie 42. TVeWrgEadEerDjaaE r 2K01A8M-20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 31 524 Nr. 421 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN EL YASSINI

31524-421
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL
Motie van de leden El Yassini en Beertema over het enkel accorderen van keuzedelen waarvan de examinering op orde is

Motie van de leden El Yassini en Beertema over het enkel accorderen van keuzedelen waarvan de examinering op orde is. Motie 41. TVeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8-M20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 31 524 Nr 414 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie MOTIE VAN DE LEDEN EL YASSINI EN BEERTEMA Voorgesteld 9 april

31524-414
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Motie van de leden El Yassini en Kwint over scholen verplichten lesmaterialen terug te kopen

Motie van de leden El Yassini en Kwint over scholen verplichten lesmaterialen terug te kopen. Motie 41. VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8M-20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 31 524 Nr 413 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie MOTIE VAN DE LEDEN EL YASSINI EN KWINT Voorgesteld 9 april 2019 De Kamer, gehoord de

31524-413
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van het lid El Yassini over opleidingsplekken van de mbo-opleiding artiesten (t.v.v. 31524-399)

Gewijzigde motie van het lid El Yassini over opleidingsplekken van de mbo-opleiding artiesten (t.v.v. 31524-399). motie_dubbelkop. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EL YASSINI

31524-405
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Motie van het lid El Yassini over studenten kunnen selecteren op talent en potentie

Motie van het lid El Yassini over studenten kunnen selecteren op talent en potentie. Motie 398. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 524 29 544 Nr. 398 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Arbeidsmarktbeleid MOTIE VAN HET LID EL YASSINI Voorgesteld 6 maart 2019 De Kamer, gehoord

31524-398
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Motie van het lid El Yassini over opheffing van de mbo-opleiding desktop publisher per schooljaar 2020/2021

Motie van het lid El Yassini over opheffing van de mbo-opleiding desktop publisher per schooljaar 2020/2021. Motie 400. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL .Vergaderjaar 2018-2019 31 524 29 544 Nr. 400 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Arbeidsmarktbeleid MOTIE VAN HET LID EL YASSINI Voorgesteld 6

31524-400
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Motie van het lid El Yassini over opleidingsplekken van de mbo-opleiding artiesten

Motie van het lid El Yassini over opleidingsplekken van de mbo-opleiding artiesten. Motie 399. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 524 29 544 Nr. 399 Constaterende dat het aantal studenten van mbo-opleidirig Artiesten niveau 4 sinds 2008 is gestegen van bijna 400 naar ruim 3.000

31524-399
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van de leden Kuik en El Yassini over het verschil tussen mbo-verklaring en mbo-certificaat (t.v.v. 31524-381)

Gewijzigde motie van de leden Kuik en El Yassini over het verschil tussen mbo-verklaring en mbo-certificaat (t.v.v. 31524-381). motie_gew. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN EL YASSINI Ter

31524-385
Indiener Anne Kuik
Kamerlid CDA
Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots

Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots. Motie 135. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL . Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

34775-XVI-135
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135)

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135). T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

34775-XVI-145
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD
Motie van het lid El Yassini c.s. over de verschillen in de regio-indeling

812 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Nr. 10 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. Voorgesteld 15 maart 2018 El Yassini LOes\-ekt Vt\ 0 Clet v in De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende

34812-10
Indiener Zohair El Yassini
Kamerlid VVD