Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Amendementen

Amendement van het lid Van Brenk over het stellen van de toetredingsleeftijd op 55 jaar

Amendement van het lid Van Brenk over het stellen van de toetredingsleeftijd op 55 jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 294 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd

35294-7
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 16 over het ongedaan maken van de korting op de Wajong

2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 86 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161 Ontvangen 21 december 2017 De ondergetekenden stellen het volgende

34775-XV-86
Indiener Jasper van Dijk
Kamerlid SP
Amendement van de leden Van Rooijen en Van Brenk over structurele verhoging van de AOW met 2%

A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK

34775-XV-10
Indiener M.J. van Rooijen
Tweede Kamerlid
Amendement van de leden Brenk en Van Rooijen over het terugdraaien van de 5% korting voor Wajongers

van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN ROOIJEN Ontvangen 28 november 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

34775-XV-9
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS