Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Moties

Motie van de leden Remco Dijkstra en Van Brenk over versneld helpen van 75-plussers die naar het buitenland willen rijden

Motie van de leden Remco Dijkstra en Van Brenk over versneld helpen van 75-plussers die naar het buitenland willen rijden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 806 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN VAN BRENK Voorgesteld 20 februari 2020

29398-806
Indiener Remco Dijkstra
Kamerlid VVD
Motie van het lid Postma c.s. over een passende oplossing voor de groep 75-plussers die in het buitenland wil rijden

groep 75-plussers een passende oplossing wordt gevonden om zo spoedig mogelijk in het buitenland te kunnen rijden, en de Kamer voor 1 april 2020 te informeren hoe dit is vormgegeven, en gaat over tot de orde van de dag. Postma Sienot Laçin Stoffer Van Aalst Moorlag Van Haga Van Brenk kst-29398-798 ISSN

29398-798
Indiener Wytske Postma
Kamerlid CDA
Motie van het lid Van Brenk over een volwaardig internationaal rijbewijs voor 75-plussers voor één jaar

Motie van het lid Van Brenk over een volwaardig internationaal rijbewijs voor 75-plussers voor één jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 808 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 20 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

29398-808
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over een breed onderzoek naar drugs in het verkeer

verzoekt de regering, een breed onderzoek te laten uitvoeren naar drugsgebruik in combinatie met verkeersdeelname en beweegredenen van individuen, en de Kamer daar zo spoedig mogelijk over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Remco Dijkstra Van Brenk Van der Graaf kst-29398-804 ISSN 0921

29398-804
Indiener Remco Dijkstra
Kamerlid VVD
Motie van het lid Postma c.s. over de administratieve verlenging ook in het buitenland geaccepteerd krijgen

Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland) om via een uiterste inspanning te proberen om de administratieve verlenging ook in het buitenland geaccepteerd te krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. Postma Laçin Sienot Stoffe Van Haga Moorlag Van Brenk Van der Graaf Remco Dijkstra kst-29398-799

29398-799
Indiener Wytske Postma
Kamerlid CDA
Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over wegbeheerders wijzen op gevaarlijke situaties voor motorrijders

beraadslaging, overwegende dat motorrijders relatief kwetsbaar zijn in het hedendaagse verkeer en de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers aandacht behoeft; constaterende dat er bij de inrichting van de weg en aanleg van weginfrastructuur nog steeds onnodig obstakels zijn, of zelfs worden geplaatst,

29398-805
Indiener Remco Dijkstra
Kamerlid VVD
Motie van het lid Van Brenk over de begeleiding en ondersteuning van werkenden en uitkeringsgerechtigden

Motie van het lid Van Brenk over de begeleiding en ondersteuning van werkenden en uitkeringsgerechtigden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 993 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 5 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende

29544-993
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Motie van het lid Van Brenk over de permanente ontwikkeling van de beroepsbevolking centraal stellen

Motie van het lid Van Brenk over de permanente ontwikkeling van de beroepsbevolking centraal stellen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 992 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 5 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat

29544-992
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Nader gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Jasper van Dijk over maatregelen om de WIA-instroom terug te dringen (t.v.v. 29544-978)

Nader gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Jasper van Dijk over maatregelen om de WIA-instroom terug te dringen (t.v.v. 29544-978). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 979 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN JASPER VAN DIJK TER

29544-979
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Jasper van Dijk over maatregelen om de WIA-instroom terug te dringen (t.v.v. 29544-974)

Gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Jasper van Dijk over maatregelen om de WIA-instroom terug te dringen (t.v.v. 29544-974). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 978 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN

29544-978
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Motie van het lid Van Brenk over toedeling van STAP-budgetten voor mensen boven de 55 jaar

Motie van het lid Van Brenk over toedeling van STAP-budgetten voor mensen boven de 55 jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 975 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 30 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scholing

29544-975
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Motie van het lid Van Brenk over het verruimen van het re-integratiebudget voor gemeenten

Motie van het lid Van Brenk over het verruimen van het re-integratiebudget voor gemeenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 976 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 30 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aantal

29544-976
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Motie van de leden Van Brenk en Jasper van Dijk over maatregelen om de WIA-instroom terug te dringen

Motie van de leden Van Brenk en Jasper van Dijk over maatregelen om de WIA-instroom terug te dringen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 974 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld 30 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

29544-974
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Motie van het lid Nijboer c.s. over het beheersen van de externe inhuur in het onderwijs en de zorg

Motie van het lid Nijboer c.s. over het beheersen van de externe inhuur in het onderwijs en de zorg. 29544-977 30 januari 2020 Arbeidsmarktbeleid MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. Plenair debat - VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15/01) Motie maximering uitzend & zzp in onderwijs & zorg Voorgesteld 30 januari

29544-977
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Nader gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over een voorstel hoe de Nadere regels bij kwijtschelding spoedig aangepast kunnen worden (t.v.v. 24515-518)

belastingen, dit recht niet verspelen door het hebben van een (kleine) buffer. en gaat over tot de orde van de dag, Krol Van Brenk Peters Jasper van Dijk Renkema kst-24515-523 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 24 515, nr. 523

24515-523
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS