Biografie, onderwijs en loopbaan van Corrie van Brenk

Biografie

"Iedereen moet kunnen meedoen"


Als Kamerlid vind ik het heel belangrijk om iets te doen aan de participatie van mensen in de samenleving. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarnaast moeten armoede en werkloosheid aangepakt worden. Mensen moeten meer zekerheid hebben over hun inkomen. Ook vind ik het belangrijk om onze planeet goed achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik zit dus niet alleen in de politiek voor de ouderen, maar zeker ook voor de jongeren.

Vakbond

In het verleden heb ik enkele jaren in de gemeenteraad van De Bilt gezeten. Ook heb ik jarenlang cao-onderhandelingen gevoerd namens AbvaKabo FNV. Een vakbond is eigenlijk ook een politieke organisatie. Je doet het voor je achterban. Het is belangrijk dat die tevreden is. Net als in de Kamer.

Het moet anders

Als AbvaKabo-voorzitter heb ik gezien dat het echt anders moet in Nederland. Ik heb veel actie gevoerd tegen het beleid van het kabinet-Rutte II, vooral tegen de bezuinigingen op de zorg, het versoberen van de pensioenen en het sluiten van sociale werkplaatsen.

Muziek

In mijn vrije tijd luister ik graag naar muziek. Eigenlijk ben ik gewoon een oude hippie. Ik ga ook graag op (muziek)vakantie, bijvoorbeeld naar een concert in Londen, Graceland of Nashville. Daarnaast vind ik het geweldig mooi om bij mijn drie kleinkinderen te zijn, maar daar heb ik als Kamerlid wat minder tijd voor.

Onderwijs

 • L.E.A.O., L.H.N.O.
 • M.E.A.O, 1981 - 1984
 • M.B.O. Arbeidsmarkt politiek/personeelsbeleid, 1991
 • H.B.O. Arbeidsmarkt politiek/personeelsbeleid, 1993
 • Wiskunde, James Boswell Instituut, 1994
 • Certificaat organisatiepsychologie en sociologie 1 en Certificaat statistiek 1a en 1b , Open Universiteit, 1996 - 1997
 • Bedrijfswetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen, 2003 - 2006
 • SPO 1 en 2, 2010
 • pensioen executive, 09-2016

Loopbaan

 • Personeelsadviseur (Regio Midden), WeideSticht, thuiszorg
 • P&O adviseur, Stichting Rutgers Nisso Groep
 • Secretaresse Renovatie, Onderhoud en Isolatie, Nederlands Centraal Instituut voor de Volkshuisvesting
 • Personeelsconsulent, Regionale Kruisvereniging
 • Secretaresse, Kruiswerk
 • Freelance docent Instituut, Instituut Sociale en Bedrjfswetenschappen
 • Junior Secretaresse, Nederlandse Centrale voor Hoger Personeel
 • administratief medewerker, Houdringe
 • Personeelsadviseur, Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
 • Secretaris Judokan Maartensdijk, 1990 - 1996
 • Vice-voorzitter beheercommissie sporthal/dorpshuis, Maartensdijk, 1998 - 2003
 • personeelsmanagement voor managers, 2000 - 2004
 • Personeelsadviseur/waarnemend hoofd P&O, Inspectie van het Onderwijs, 01-03-2000 - 30-11-2001
 • Bestuurslid Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, Maartensdijk, 2001 - 2003
 • Landelijk Bestuurder, later voorzitter Abvakabo FNV, Abvakabo FNV, 01-12-2001 - 20-05-2010
 • Gemeenteraadslid Maartensdijk (gemeentebelangen), later voor PvdA in De Bilt, 2006 - 2011
 • dagelijks bestuur Abvakabo, FNV, eerst als arbeidsvoorwaarden coƶrdinator en vice voorzitter, sinds juni 2012 voorzitter Abvakabo FNV., 05-2010 - 20-05-2010
 • sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn, FNV, 01-05-2015

Corrie van Brenk is geboren in De Bilt op 16 september 1960 en woont in Utrecht. Zij is 3 jaar actief in de Tweede Kamer, 1167 dagen om precies te zijn.