Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Daniel Koerhuis

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de provincie Noord-Holland op de rem trapt

Het bericht dat de provincie Noord-Holland op de rem trapt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z03741 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister voor Milieu en Wonen over het bericht dat de provincie Noord-Holland op de rem trapt

2020D07823
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Het bericht ‘Te hoge belasting omdat gemeente VvE- reserve meerekent in WOZ bepaling’.

Het bericht ‘Te hoge belasting omdat gemeente VvE- reserve meerekent in WOZ bepaling’.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z03230 Vragen van de leden Lodders en Koerhuis (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Financien en de Minister

2020D06863
Indiener Helma Lodders
Kamerlid VVD
Het bericht dat KPMG en Deloitte schikken met Vestia

Het bericht dat KPMG en Deloitte schikken met Vestia. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z01738 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat KPMG en Deloitte schikken

2020D03691
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Het bericht ‘Miljoenenroof bij corporatie’

gehanteerd Zo ja, hoe heeft dit dan kunnen gebeuren Zo nee, waarom niet Vraag 6 Is er bij Stadgenoot een functionele scheiding van front- en back-office geweest Zo ja, hoe heeft dit dan kunnen gebeuren Zo nee, waarom niet Vraag 7 Is er bij Stadgenoot een audit functie geweest Zo ja, hoe heeft dit

2020D02008
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Het bericht ‘Minister vertraagt woningbouw’

afgesproken dat overheden in aanbestedingen van bouwprojecten eisen gaan stellen aan mobiele werktuigen Zo ja, kunt u de gevolgen van deze eisen schetsen Vraag 4 Klopt het dat de ambities in het akkoord verder gaan op het gebied van fijnstof dan dat wat vanuit de EU verplicht is Vraag 5 Deelt u de

2020D01513
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

digitaal Vraag 8 In antwoord op vraag 6 schrijft u dat de oplossing voor schrijnende gevallen niet is om te werken met toestemming van de andere bewoners; waarom is dit niet de oplossing Wat is dan wel een oplossing, waarom gaat u hier, in de antwoorden op de eerder gestelde Kamervragen van de leden

2019D52807
Indiener Jan Middendorp
Kamerlid VVD
Het bericht 'Lage overdrachtsbelasting voor kluspand'

Het bericht 'Lage overdrachtsbelasting voor kluspand'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z24666 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister voor Milieu en Wonen over het bericht «Lage overdrachtsbelasting voor kluspand» (ingezonden

2019D50896
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Het bericht dat de gemeente Utrecht versneld ruim 9000 woningen, nieuwe ov-verbindingen krijgt

Het bericht dat de gemeente Utrecht versneld ruim 9000 woningen, nieuwe ov-verbindingen krijgt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z23500 Vragen van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) aan de Minister voor Milieu en Wonen over het

2019D48688
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is

Het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z22338 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister voor Milieu en Wonen over het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is (ingezonden 18 november

2019D46441
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in West

Het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in West. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z22238 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister voor Milieu en Wonen over het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop

2019D46197
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels

Gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z20138 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels

2019D42036
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP
Het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’

Het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z19786 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht

2019D41302
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Het bericht dat een dubieuze afbouwverzekeraar het project in Brielle niet af bouwt

Het bericht dat een dubieuze afbouwverzekeraar het project in Brielle niet af bouwt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z18989 Vragen van de leden Koerhuis en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2019D39557
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
De beantwoording van het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de twee rondetafelgesprekken over woonfraude

De beantwoording van het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de twee rondetafelgesprekken over woonfraude. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z17447 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister

2019D36339
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Het inschrijven in de Basisregistratie Persoon (BRP)

Het inschrijven in de Basisregistratie Persoon (BRP). 2019Z16147 Vragen van de leden Middendorp, Lodders en Koerhuis (allen VVD) aan de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris Financiën over het inschrijven in de Basisregistratie Persoon (BRP)

2019D33485
Indiener Jan Middendorp
Kamerlid VVD