Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Daniel Koerhuis

Mondelinge vragen

Het bericht ‘Corporaties verdienen dik aan huurwoningen’ (AD, 1 maart 2018)

Het bericht ‘Corporaties verdienen dik aan huurwoningen’ (AD, 1 maart 2018). 2018Z03811 Mondelinge vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Corporaties verdienen dik aan huurwoningen’ (AD, 1 maart 2018) (ingezonden 6 maart

2018D17921
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD