Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Daniel Koerhuis

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. tvv nr. 36 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing

Nader gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. tvv nr. 36 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) Nr. 62 NADER GEWIJZIGD

35302-62
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. tvv nr. 62 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. tvv nr. 62 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) Nr. 64 TWEEDE NADER

35302-64
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA
gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 34 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing

gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 34 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) Nr. 36 GEWIJZIGD

35302-36
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Ronnes c.s. over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing

Amendement van het lid Ronnes c.s. over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID RONNES C.S. Ontvangen

35302-34
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA
Gewijzigd amendement van de leden Koerhuis en Ronnes ter vervanging van nr. 7 over een evaluatiebepaling

van de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties en het tweede punt is het effect op regeldruk en kosten voor zowel bedrijven als huishoudens. Normaal gesproken is de evaluatietermijn vijf jaar. De indieners willen op een kortere termijn dan gebruikelijk al inzicht krijgen in de effecten van de inhoudelijke

35022-8
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Gewijzigd amendement van de leden Van Eijs en Koerhuis ter vervanging van nr. 16 over een gedifferentieerd tarief voor veelgebruikers in de afgelopen drie kalenderjaren

Gewijzigd amendement van de leden Van Eijs en Koerhuis ter vervanging van nr. 16 over een gedifferentieerd tarief voor veelgebruikers in de afgelopen drie kalenderjaren. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER

34652-24
Indiener Jessica van Eijs
Kamerlid D66
Amendement van de leden Van Eijs en Koerhuis ter vervanging van nr. 12 over een gedifferentieerd tarief voor veelgebruikers in de afgelopen vijf kalenderjaren

Amendement van de leden Van Eijs en Koerhuis ter vervanging van nr. 12 over een gedifferentieerd tarief voor veelgebruikers in de afgelopen vijf kalenderjaren. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

34652-16
Indiener Jessica van Eijs
Kamerlid D66
Amendement van het lid Van Eijs c.s. ter vervanging van nr. 11 over gedifferentieerde en kostendekkende leges

Amendement van het lid Van Eijs c.s. ter vervanging van nr. 11 over gedifferentieerde en kostendekkende leges. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 652 Wijziging

34652-15
Indiener Jessica van Eijs
Kamerlid D66
Amendement van het lid Koerhuis ter vervanging van nr. 14 over het behouden van middenhuurwoningen in de vrije sector

Amendement van het lid Koerhuis ter vervanging van nr. 14 over het behouden van middenhuurwoningen in de vrije sector. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. Door dit aan te passen wordt het in lijn gebracht met het Regeerakkoord

34652-17
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD