Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Daniel Koerhuis

Moties

Motie van de leden Koerhuis en Van Eijs over gemeenten de mogelijkheid geven om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan

Motie van de leden Koerhuis en Van Eijs over gemeenten de mogelijkheid geven om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 622 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN VAN EIJS Voorgesteld 19 februari

32847-622
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Motie van het lid Koerhuis c.s. over het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grootschalige woningbouw in Flevoland

Motie van het lid Koerhuis c.s. over het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grootschalige woningbouw in Flevoland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 621 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS C.S. Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer,

32847-621
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Motie van de leden Koerhuis en Ronnes over het per provincie vaststellen van een plan- en bouwdoelstelling

Motie van de leden Koerhuis en Ronnes over het per provincie vaststellen van een plan- en bouwdoelstelling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 623 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord

32847-623
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Motie van het lid Van Eijs c.s. over de menselijke maat bij handhaving rondom recreatiewoningen

Motie van het lid Van Eijs c.s. over de menselijke maat bij handhaving rondom recreatiewoningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 627 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C.S. Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

32847-627
Indiener Jessica van Eijs
Kamerlid D66
Motie van de leden Ronnes en Koerhuis over de realisatie van minstens 75.000 woningen per jaar

Motie van de leden Ronnes en Koerhuis over de realisatie van minstens 75.000 woningen per jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 614 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN KOERHUIS Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

32847-614
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA
Gewijzigde motie van de leden Koerhuis en Ronnes over uitvoeren van de MKB-toets (t.v.v. 32757-160)

Gewijzigde motie van de leden Koerhuis en Ronnes over uitvoeren van de MKB-toets (t.v.v. 32757-160). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 757 Bouwbesluit Nr. 166 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 160 Voorgesteld 18 februari

32757-166
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van het lid Koerhuis over ook rekening houden met de vraag van kopers en gezinnen naar buitenstedelijk wonen (t.v.v. 32847-596)

euro een belangrijke maatregel is om het woningtekort aan te pakken; constaterende dat er voorwaarden worden opgesteld om te beoordelen welke projecten geld uit de woningbouwimpuls krijgen; overwegende dat er buitenstedelijk vaak sneller en meer woningen gebouwd kunnen worden dan binnenstedelijk; overwegende

32847-604
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Motie van het lid Koerhuis over een uitzondering voor mkb'ers bij de verplichte aanleg van laadinfrastructuur

dat uit de Richtlijn energieprestatie gebouwen volgt dat bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie laadpalen voor elektrische auto’s moeten worden aangelegd bij gebouwen met meer dan tien parkeervakken; constaterende dat de richtlijn hiervoor een uitzonderingsmogelijkheid biedt voor het mkb; overwegende

32757-162
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over het vervangen en aanpassen van gevaarlijke cv-ketels

Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over het vervangen en aanpassen van gevaarlijke cv-ketels. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 28 325 Bouwregelgeving Nr. 209 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN BECKERMAN Voorgesteld 11 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende

28325-209
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Motie van de leden Koerhuis en Ronnes over uitvoeren van de mkb-toets

Motie van de leden Koerhuis en Ronnes over uitvoeren van de mkb-toets. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 757 Bouwbesluit Nr. 160 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES Voorgesteld 11 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister nog niet de

32757-160
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Motie van het lid Koerhuis over uitstel van bouwaanvragen bij het verplicht aanleggen van laadinfrastructuur

Motie van het lid Koerhuis over uitstel van bouwaanvragen bij het verplicht aanleggen van laadinfrastructuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 757 Bouwbesluit Nr. 161 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS Voorgesteld 11 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

32757-161
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Motie van de leden Beckerman en Koerhuis over ontruimingsalarminstallaties, vluchtwegen en bluswatervoorzieningen

Motie van de leden Beckerman en Koerhuis over ontruimingsalarminstallaties, vluchtwegen en bluswatervoorzieningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 28 325 Bouwregelgeving Nr. 207 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN KOERHUIS Voorgesteld 11 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

28325-207
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP
Motie van het lid Koerhuis over een balans tussen binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen

om te beoordelen welke projecten geld uit de woningbouwimpuls krijgen; overwegende dat er buitenstedelijk vaak sneller en meer woningen gebouwd kunnen worden dan binnenstedelijk; overwegende dat de NEPROM aangeeft dat van de 1 miljoen woningen die tot 2030 gebouwd moeten worden, 30% binnenstedelijk kan

32847-596
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Motie van het lid Koerhuis over het Besluit Woningbouwimpuls middels een spoedprocedure tot stand laten komen

het meest en waar het snelst woningen gebouwd kunnen worden; verzoekt de regering, verder om de Kamer vooraf te informeren voor projecten die meer dan 10 miljoen euro krijgen en afwijken van deze prioriteiten, en gaat over tot de orde van de dag. Koerhuis kst-32847-595 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage

32847-595
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD
Motie van het lid Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg

door een opdracht te geven aan de provincie Zuid-Holland om met een inpassingsplan voor Valkenburg te komen in combinatie met een coördinatieregeling waarbij: – het financiële gat zo veel mogelijk wordt gedicht door meer dan 5.000 woningen te realiseren; – zo veel mogelijk wordt vastgehouden aan

32847-589
Indiener Daniel Koerhuis
Kamerlid VVD