Biografie, onderwijs en loopbaan van Bart Snels

Biografie

"Voor een groen en eerlijk Nederland"


Ik wil als econoom de dogma's in de financieel-economische politiek aanpakken. Het is tijd voor een aanval op ongelijkheid en een radicale omslag naar een duurzame economie. Als GroenLinks kunnen we het verschil maken met een sociaal belastingstelsel dat kansen biedt, ongelijkheid bestrijdt en de groene economie stimuleert. Met een financieel beleid dat ruimte biedt voor nieuwe, groene investeringen. En met een begrotingsbeleid dat gericht is op de toekomst, op een duurzame en sociale ontwikkeling van onze samenleving.

Verduurzaming en brede welvaart

De strijd tegen klimaatverandering moet gewonnen worden door grootschalig te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Kolencentrales moeten worden gesloten, de veestapel kleiner en de landbouw duurzaam. Het financieel-economische beleid dient gericht te zijn op brede welvaartsgroei. Dat is een welvaart die breder is dan de groei van het bbp en die ten goede komt aan iedereen. Dat betekent investeren in schone energie en schoon vervoer, in natuur, in echte innovatie en in nieuwe werkgelegenheid.

Dikke romans

Ik ben gepromoveerd op de relatie tussen economie en politiek en ik was directeur van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks. Jesse Klaver noemt mij plagend de fractie-intellectueel. Altijd liggen er stapels boeken en rapporten op mijn bureau: over economie, over politiek en filosofie. Met grote regelmaat kom ik bij collega’s met weer een nieuw boek en nieuwe ideeën. Dan zeg ik: lezen! Als Kamerlid hoop ik vrije tijd over te houden om dikke romans te lezen.

Onderwijs

 • VWO (Atheneum B), St. Norbertuscollege, Roosendaal, 1978 - 1984
 • Planologie, Katholieke Universiteit Brabant, Nijmegen, 1984 - 1985
 • Algemene economie. Afstudeerrichting: politieke economie, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 1985 - 1991

Loopbaan

 • Vervangende dienstplicht, Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, 1991 - 1993
 • Assistent in opleiding (AlO), Universiteit Utrecht, bij de vakgroep Sociale Economie, onderzoekschool Arbeid, Welzijn en Sociaaleconomisch Bestuur, faculteit Sociale Wetenschappen. Gepromoveerd in 1997, 1993 - 1996
 • Beleidsmedewerker, Tweede Kamerfractie van GroenLinks, vanaf 1998 coördinator inhoudelijke prioriteiten, 1996 - 2001
 • Universitair docent (in deeltijd) bij de sectie Algemene Economie, faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente, 1998 - 2000
 • Coördinerend beleidsmedewerker bij de directie AFEP (Algemene Financiële en Economische Politiek), ministerie van Financiën, 2001 - 2003
 • Redacteur macro-economie en economische politiek, Weekblad FEM Business, 2003 - 2004
 • Directeur, Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, 2004 - 2009
 • Werkzaam bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, Eerst als hoofd Voorlichting en woordvoerder Femke Halsema, vanaf 2011 als hoofd Politieke coördinatie en Strategie. Campagneleider bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010, 2009 - 2011
 • Zelfstandig publicist en politiek-strategisch adviseur, 2011 - 2013
 • Senior redacteur, Tv-programma Buitenhof, 2014 - 2015
 • Adviseur en tekstschrijver voor Jesse Klaver, Tweede Kamerfractie van GroenLinks, Den Haag, 2015 - 2017

Bart Snels is geboren in Roosendaal op 6 januari 1966 en woont in Utrecht. Hij is 3 jaar actief in de Tweede Kamer, 1349 dagen om precies te zijn.