Biografie, onderwijs en loopbaan van Thierry Baudet

Biografie

"Vlaggenschip van de renaissancevloot"


Voor Forum voor Democratie is het allerbelangrijkste dat de nationale soevereiniteit wordt hersteld en de massale immigratie van mensen uit een totaal andere cultuur dan de onze nu stopt. We moeten uit de Europese Unie en uit de uitzichtloze euromunt. Om zaken écht te veranderen is het breekijzer van het referendum noodzakelijk – anders krijg je nooit grote beleidswijzigingen.

Machtshongerige managers

De afgelopen decennia zijn de waarden, vrijheden en verworvenheden van onze Nederlandse samenleving steeds verder onder druk komen te staan. In alle maatschappelijke sectoren hebben managers de macht gegrepen die onvoldoende voeling hebben met de cultuur op de werkvloer en de mensen in het veld. Dat heeft tot grote bureaucratie geleid die moet worden weggewerkt.

Naturel en met flair

Ik zal proberen als Kamerlid naturel en met flair te blijven optreden. Ik kan natuurlijk net als sommige andere politici met meel in de mond gaan praten, maar ik zie het als een uitdaging om vrij te blijven spreken. Open, direct. Dat houdt het debat levendig en maakt duidelijk waar wij voor staan.

Mauritshuis

De Tweede Kamer heeft een bijzondere buur: het Mauritshuis met zijn fantastische collectie schilderijen. Op een vrij moment neem ik dan ook graag de tijd om langs deze schatten te lopen. Dat past ook bij onze partij: we willen onze cultuur, en dus ook onze kunst, beschermen en versterken.

Thierry Baudet is geboren in Heemstede op 28 januari 1983 en woont in Amsterdam. Hij is in totaal 5 jaar actief in de Tweede Kamer, 1924 dagen om precies te zijn.