Biografie, onderwijs en loopbaan van Joba van den Berg

Biografie

Zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn, ook in de regio

De uitdagingen voor de zorg zijn voor mij de drie B’s: de zorg voor iedereen beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar houden. De beschikbaarheid staat onder druk met wachtlijsten en medicijntekorten. Door stijgende kosten, o.a. door de vergrijzing, staat de solidariteit tussen mensen onder druk. De bereikbaarheid staat met name in de regio onder druk: zo zagen we sluitingen van spoedeisende- en eerstehulpafdelingen in Lelystad, Hoogeveen en Stadskanaal en de huisartsenpost in Oldenzaal. Begin 2019 heb ik daarom de initiatiefnota Zorg in de regio geschreven, gericht op het belang van en noodzaak tot meer samenwerking.
Om de zorg toekomstbestendig te maken moet er niet alleen meer worden samengewerkt. Er moet ook anders gewerkt worden door beter en meer gebruik van innovaties en eHealth en geleverde zorg moet geëvalueerd worden op effectiviteit. Daarnaast moet de administratielast voor zorgaanbieders worden verminderd door de ICT te verbeteren; nu besteden zorgverleners 40% van de tijd aan administratie.
Ten slotte: voor de productie van medicijnen en medische hulpmiddelen zijn we veel te afhankelijk geworden van andere werelddelen zoals Azië; dat moet binnen Europa worden opgepakt. Betere bescherming van vitale sectoren zoals de zorg was de kern van mijn maidenspeech.

Samen kom je verder

Na mijn studie internationale economie in Tilburg heb ik altijd gewerkt in het bedrijfsleven, zowel in het grootbedrijf (Unilever) als in het MKB, zowel nationaal als internationaal. Vanaf 2008 tot maart 2017 was ik directeur sociale zaken & ledenservice bij Bouwend Nederland. In al deze banen heb ik ervaren dat samenwerking, veranderingsbereidheid en luisteren naar de belangen van de ander essentieel zijn om tot een oplossing te komen en samen verder te komen.
Vanaf mijn achttiende ben ik actief lid van het CDA. Ik was voorzitter van een commissie in het CDJA, aan het eind van mijn studie werkzaam voor het Wetenschappelijk Instituut. Later was ik secretaris van het CDA in Goes. In 2011 was ik lid van het Strategisch Beraad en van 2014 tot 2017 was ik voorzitter van de visiegroep Werk & Economie van het CDA. Het is mooi om te zien dat een aantal van de voorstellen werden opgenomen in het programma van het CDA.

Zeeuwse belangen

Ik woon in Goes en ben het ‘oliemensje’ voor Zeeland: zorgen dat de Zeeuwse belangen in de fractie worden ingebracht of het nu gaat over onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, compensatie vanwege de marinierskazerne, haven Gent-Terneuzen, waterstofproductie etc. Waar nodig zorg ik voor contact tussen mijn collega’s in de fractie en mensen in Zeeland.

Loopbaan

  • Beleidsmedewerk sociale zaken, WI CDA, Den Haag, 1985 - 1986
  • Personnel manager fabriek, Unilever, Oss, 1986 - 1989
  • Remuneration manager (Personnel Division), Unilever, Rotterdam, 1989 - 1991
  • Corporate personnel manager Lever Europa, Unilever, Brussel, 1991 - 1993
  • Hoofd P&O Loders Croklaan, Unilever, Wormerveer, 1993 - 1995
  • Hoofd P&O, Budelpack Co-packers, Poortvliet, 1995 - 1999
  • Hoofd HR, NautaDutilh, Rotterdam-Amsterdam, 1999 - 2000
  • Head Industrial & employee relations, Unilever, Rotterdam, 2001 - 2005
  • Director Industrial & employee relations, Unilever, Rotterdam, 2005 - 2008
  • Directeur sociale zaken & Ledenservice, Bouwend Nederland, Zoetermeer, 2008 - 2017

Joba van den Berg is geboren in Utrecht op 21 augustus 1958 en woont in Utrecht. Zij is in totaal 5 jaar actief in de Tweede Kamer, 1872 dagen om precies te zijn.