Nevenactiviteiten van Bart van Kent

Nevenfuncties

Voor sommige functies krijgen Kamerleden betaald, andere functies zijn onbetaald. Meer informatie over onderstaande nevenfuncties staat op de volledige lijst met nevenfuncties.

  • Lid van het Landelijk Bestuur SP (11-2015 tot heden)
  • Lid van SP Afdelingsbestuur Den Haag (03-2010 tot en met 20-09-2017)
  • Lid gemeenteraad Den Haag (03-2010 tot en met 21-09-2017)
  • Lid van Bestuur eigen VVE (02-2009 tot en met 31-03-2021)

Reizen

  • 01-03-2020 - 03-03-2020 Parijs, Frankrijk
    Werkbezoek vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    Betaald: Tweede Kamer der Staten-Generaal