Biografie, onderwijs en loopbaan van Mustafa Amhaouch

Biografie

"Het Kamerlidmaatschap is een voorrecht"


Het Kamerlidmaatschap is een voorrecht. Het is mooi dat ik uitvoering kan geven aan het CDA-verkiezingsprogramma, waar ik medeauteur van ben. In Limburg ben ik gemeenteraadslid geweest. Ook was ik voorzitter van de CDA-afdeling Peel en Maas. Door mijn werk als senior manager bij chipmachinefabrikant ASML ben ik bekend met het bedrijfsleven. Ik werkte daar met mensen uit allerlei landen. Met die expertise hoop ik een verrijking voor de politiek te zijn. Door actief te zijn op sociale media wil ik in contact blijven met de burger.

Portefeuille en ervaring

In de Kamer houd ik me bezig met de portefeuille Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarbij hoop ik dat mijn ervaring in de lokale politiek van pas komt. Ook volg ik het terrein van Economische Zaken, in het bijzonder technologie en ICT. Op dat vlak is veel te doen. Zo heeft de technologiesector de komende jaren nog zo’n 150.000 arbeidskrachten nodig. Maar er spelen ook belangrijke onderwerpen als de digitale overheid en privacy en veiligheid op ICT-gebied.

Onderwijs

  • L.T.S., R.K. Lagere technische school, Panningen, 1985 - 1988
  • M.T.S., R.K. Middelbare technische school, Venlo, 1988 - 1991
  • H.T.S. meet- en regeltechniek, Fontys Hogeschool, Venlo, 1991 - 1995

Loopbaan

  • Systeem tester, Philips Medical System, Best, 07-1995 - 04-1996
  • Production/ systeem engineer, ASML, 1996 - 2005
  • Lid, Gemeenteraad van Helden, 03-1997 - 16-03-2006
  • Fractievoorzitter CDA, Gemeenteraad van Helden, 2004 - 2006
  • Groepsleider customer support engineering, ASML, 2005 - 2010
  • Senior manager industrialisatie, ASML, 2010 - 01-2016
  • Voorzitter CDA, Afdeling Peel en Maas, 2010 - 01-2016

Mustafa Amhaouch is geboren in Venlo op 27 juni 1970 en woont in Panningen. Hij is in totaal 6 jaar actief in de Tweede Kamer, 2364 dagen om precies te zijn.