Biografie, onderwijs en loopbaan van John Kerstens

Biografie

Het Kamerlidmaatschap was voor mij geen jongensdroom, werken binnen de vakbeweging wel. Ik kwam als voorzitter van FNV Bouw al regelmatig in Den Haag en was in het nieuws vanwege de discussies binnen de FNV en over het pensioenakkoord. Ik heb bedankt voor het voorzitterschap van de FNV, waarna ik ben gevraagd om PvdA-Kamerlid te worden.

Drijfveer

‘Het verschil maken voor mensen' is in mijn loopbaan altijd wel een drijfveer geweest. Het was de reden om bij de vakbeweging te gaan werken, en is het ook om nu over te stappen naar de politiek. Ik wil graag dat de PvdA haar achterban weer laat zien waar zij voor staat. De PvdA hoeft niet alleen een partij te zijn voor de metselaar op de steiger of voor de man in zijn blauwe overall. Op de arbeidsmarkt zijn namelijk ook veel flexkrachten en zelfstandigen actief. Maar ik wil wel dat de Partij van de Arbeid terugkeert naar de basis.

Ambities

Bij de FNV hield ik mij bezig met de sociaaleconomische agenda. Daar liggen ook mijn politieke ambities. Ik wil mij graag bemoeien met de hervorming van de arbeidsmarkt en de woningmarkt. De politiek moet 'de boel niet kapot regelen', maar randvoorwaarden scheppen. Zo moeten mensen die tegen hun wil een flexibel contract hebben, meer perspectief krijgen en bijvoorbeeld een opleiding kunnen volgen.

Benaderbaar

Ik wil mij niet op die vierkante kilometer in Den Haag laten opsluiten. Een volksvertegenwoordiger moet mensen het gevoel geven dat je namens hen in Den Haag zit. Je mag je eigen opvatting hebben, maar je moet wel heel benaderbaar zijn. Mijn voorbeeld is Joop den Uyl. Hij was misschien wat minder benaderbaar, maar er waren weinig mensen die twijfelden aan zijn oprechtheid en waar hij voor stond.

Onderwijs

 • Nederlands Recht (afstudeerrichting sociaal recht), Tilburg University, 1983 - 2000

Loopbaan

 • Staf Legerkorps Logistiek Commando, School voor reserve-officieren en kader der infanterie, 1988 - 1989
 • Asieljurist, Bureau voor Rechtshulp, Geven van (juridisch) advies/voeren van gerechtelijke procedures., 1989 - 1990
 • Arbeidsjurist, FNV Mooi, Geven van (juridisch) advies/voeren van gerechtelijke procedures., 1990 - 1993
 • Bestuurder/Algemeen secretaris , Spoorwegvakbond FSV, Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, sociale plannen enzovoorts/voeren van gerechtelijke procedures/leiding geven aan medewerkers, 1993 - 1997
 • Bondsjurist/Adviseur arbeidsvoorwaardenbeleid/Bestuurder/Onderhandelaar , FNV Bouwen en Wonen, Geven van (juridisch) advies/voeren van gerechtelijke procedures/onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, sociale plannen enzovoorts., 1997 - 2003
 • Vice-voorzitter FNV Bouw/Onderhandelaar cao Bouwnijverheid/Bestuurslid diverse bedrijfstakfondsen, Vervangen van voorzitter bij alle voorkomende taken/onderhandelen over arbeidsvoorwaarden/coördineren van arbeidsvoorwaardenbeleid/(mede) besturen van diverse bedrijfstakfondsen en -instellingen., 2003 - 2009
 • Voorzitter Permanent Comité Bouw , Europese Federatie Bouw- en Houtbonden, Zijn van boegbeeld (in- en extern)/ontwikkelen, verwezenlijken en uitdragen van beleid/leiding geven aan bestuur/voorbereiden, leiden en opvolgen van vergaderingen en andere bijeenkomsten/aanspreekpunt voor stakeholders en derden (waaronder media)., 2007 - 2012
 • Lid Raad van Commissarissen Loyalis Verzekeringen/Lid Raad van Toezicht Cordares/Lid Raad van Advies UWV Werkbedrijf/Lid Voorzittersoverleg Bouwinvest., Toezichthouden op, adviseren van en sparringpartner zijn Raad van Bestuur (ook in audit- en renumeratiecommissies)., 2008 - 2012
 • Voorzitter FNV Bouw/Lid Federatieraad FNV/Voorzitter diverse bedrijfstakfondsen , Pensioenfonds Bouwnijverheid, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouwnijverheid, Stichting Fundeon enzovoorts, Zijn van boegbeeld (in- en extern)/ontwikkelen, verwezenlijken en uitdragen van beleid/ leiding geven aan bestuur en medewerkers (‘richting kiezen en ruimte geven’)/voorbereiden, leiden en opvolgen van vergaderingen en andere bijeenkomsten/zijn van aanspreekpunt voor stakeholders en derden (waaronder media)., 2009 - 2012
 • Bestuurslid , Childlearn Nederland, 2010
 • Kamerlid, Tweedekamer, Portefeuille Sociale Zaken en Werkgelegenheid)/Lid fractiebestuur/Vice-voorzitter vaste Kamercommissie Financiën Controleren, ontwikkelen, verwezenlijken en uitdragen van beleid/(mede) leiding geven aan fractie, aansturing van medewerkers/leiden van vergaderingen en debatten., 2012 - 2017
 • Bestuurslid, Foundation Max van der Stoel, 2013 - 2018
 • Eigenaar ‘Kerstens Werkt’, Bestuur, advies en toezicht. Werkzaam als lid van diverse Raden van Commissarissen en Advies, interim-voorzitter, procesbegeleider, projectleider en verkenner. Lid va diverse Raden van Commissarissen en Toezicht., 2017

John Kerstens is geboren in Rucphen op 20 januari 1965 en woont in Arnhem. Hij is 6 jaar actief in de Tweede Kamer, 2442 dagen om precies te zijn.