Biografie, onderwijs en loopbaan van Gert-Jan Segers

Biografie

"Oneliners in de politiek zijn alleen nuttig als je er een goed verhaal aan kunt koppelen"


Ik ben de politiek ingegaan omdat ik het christelijk geloof handen en voeten wil geven in de praktijk. Geloof is niet alleen voor de zondag en ook niet alleen iets waarover je mooie dingen kunt zeggen. Ik wil laten zien dat geloof en christelijke waarden er juist om vragen om praktisch te worden vertaald en zo hun waarde te bewijzen voor de samenleving. Een bijzonder voorbeeld daarvan is voor mij William Wilberforce, die als christen streed tegen de slavernij en het einde daarvan nog mocht meemaken.

Egypte

Door mijn werkverleden in Egypte heb ik bijzondere belangstelling voor de verhouding tussen het Midden-Oosten en het Westen en voor de integratie van islamitische nieuwkomers. Het debat daarover moet niet polariseren om het polariseren, maar wel ergens toe leiden.

Europa

Ook Europa is een van de grote thema's van deze tijd. Er liggen op dit vlak nog vele vragen waarop we een goed antwoord moeten zien te vinden. Daaraan draag ik graag mijn steentje bij. Onderwijs is vorming van jongeren en daarom altijd een onderwerp om veel energie in te steken. Ik kom uit een onderwijsfamilie en heb dat daardoor van huis uit meegekregen.

Verbinding

Ik wil in de politiek verbindend zijn. Het is belangrijk hoe je de boodschap overbrengt. Oneliners zijn populair, maar in de politiek zijn ze alleen nuttig als je er een goed verhaal aan kunt koppelen.

Onderwijs

  • Politieke wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, 1988 - 1994
  • Arabische taalles, 2000 - 2003
  • Hendrik Kraemer Instituut, Utrecht, 2000
  • Master of International public policy, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Graduate School van Johns Hopkins University, Washington DC, 2007 - 2008

Loopbaan

  • Beleidsmedewerker, RPF Tweede Kamerfractie, 1994 - 1999
  • Journalist, De Ochtenden, EO Radio 1, 1999 - 2000
  • Coordinator van een christelijk studie- en toerustingcentrum, GZB, Caïro, 2000 - 2007
  • Directeur, Mr. G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, 2008 - 2012
  • Campagneleider, ChristenUnie, 2012

Gert-Jan Segers is geboren in Lisse op 9 juli 1969 en woont in Hoogland. Hij is 7 jaar actief in de Tweede Kamer, 2846 dagen om precies te zijn.