Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Chantal Nijkerken-de Haan

Amendementen

Amendement van het lid Bruins c.s. t.v.v. nr. 8 over budget voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het VSO en PrO

Amendement van het lid Bruins c.s. t.v.v. nr. 8 over budget voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het VSO en PrO. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 350 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende

35350-B-9
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU
Amendement van het lid Bruins c.s. over budget voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het VSO en PrO

Amendement van het lid Bruins c.s. over budget voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het VSO en PrO. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 350 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

35350-B-8
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU
Amendement van het lid Bruins c.s. over extra geld voor baankansen kwetsbare jongeren

Amendement van het lid Bruins c.s. over extra geld voor baankansen kwetsbare jongeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 350 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de

35350-XV-3
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU
Gewijzigd amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budget

Gewijzigd amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 275 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

35275-10
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budget

Amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 275 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten

35275-8
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Bruins c.s. over geen volledige verrekening van bijverdiensten bij DGA

Amendement van het lid Bruins c.s. over geen volledige verrekening van bijverdiensten bij DGA. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie

35213-15
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU
Amendement van het lid Nijkerken-De Haan c.s. over het organiseren van één aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio voor werkgevers

Amendement van het lid Nijkerken-De Haan c.s. over het organiseren van één aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio voor werkgevers. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar

34775-XV-17
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD