Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Chantal Nijkerken-de Haan

Moties

Motie van het lid Bruins c.s. over de verdeling van het resterende bedrag van de bonusregeling beschut werk

Motie van het lid Bruins c.s. over de verdeling van het resterende bedrag van de bonusregeling beschut werk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 Nr. 67

35300-XV-67
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU
Motie van het lid Nijkerken-De Haan c.s. over heldere en goede voorlichting over de gevolgen van de harmonisatie

Motie van het lid Nijkerken-De Haan c.s. over heldere en goede voorlichting over de gevolgen van de harmonisatie. Motie 2. TVeWrgEadEerDjaaE r 2K01A9M-20E20R DER STATEN-GENERAAL 2 35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere

35213-20
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van de leden Nijkerken-de Haan en Peters over het effect van de payrollbepalingen op de doelgroep 'banenafspraak en beschut werk' (t.v.v. 34352-175)

Gewijzigde motie van de leden Nijkerken-de Haan en Peters over het effect van de payrollbepalingen op de doelgroep 'banenafspraak en beschut werk' (t.v.v. 34352-175). motie_gew. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. GEWIJZIGDE MOTIE

34352-178
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Motie van het lid Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand

Motie van het lid Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand. Motie 17. TVeWrgEadEerDjaaE r 2K0A19 M20E20R DER STATEN GENERAAL 2 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr 173 MOTIE VAN HET LID RAEMAKERS C S Voorgesteld 24 september 2019 De Kamer gehoord

34352-173
Indiener R. Raemakers
Tweede Kamerlid
Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het effect van de payrollbepalingen op de doelgroep 'banenafspraak en beschut werk'

Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het effect van de payrollbepalingen op de doelgroep 'banenafspraak en beschut werk'. Motie 17. TVeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A9 M20E20R DER STATEN GENERAAL 2 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr 175 MOTIE VAN HET LID NIJ1KERKEN DE HAAN C S Voorgesteld

34352-175
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Motie van het lid Van Brenk c.s. over wegnemen van demotiverende effecten van wet- en regelgeving voor mensen met een arbeidsbeperking

Motie van het lid Van Brenk c.s. over wegnemen van demotiverende effecten van wet- en regelgeving voor mensen met een arbeidsbeperking. Motie 14. TVeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8-M20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 29 817 Nr 148 Sociale werkvoorziening MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C S Voorgesteld 10 april 2019 De

29817-148
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Motie van de leden Van Brenk en Nijkerken-De Haan over het instrument van jobcoaching

Motie van de leden Van Brenk en Nijkerken-De Haan over het instrument van jobcoaching. Motie 153. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 352 Nr. 153 Van Brenk Nijkerken-de Haan Uitvoering en evaluatie Participatiewet MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN NIJKERKEN-DE HAAN Voorgesteld 7

34352-153
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS
Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Peters over de informele ontheffing

Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Peters over de informele ontheffing. Motie 127. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 352 Nr. 127 Uitvoering en evaluatie Participatiewet MOTIE VAN DE LEDEN NIJKERKEN-DE HAAN EN PETERS Voorgesteld 26 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

34352-127
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid

Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid. Motie 126. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 352 Nr. 126 •En gaat over tot de orde van de dag. Nijkerken-de Haan Peters Bruins Raemakers Uitvoering en evaluatie Participatiewet

34352-126
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Peters over extra’s boven het maandinkomen niet verrekenen met de uitkering

Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Peters over extra’s boven het maandinkomen niet verrekenen met de uitkering. Motie 104. TWEEDE KAMER DER STATEN—GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 352 Nr. 104 Uitvoering en evaluatie Participatiewet MOTIE VAN DE LEDEN NIJKERKEN-DE HAAN EN PETERS Voorgesteld

34352-104
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Motie van de leden Raemakers en Nijkerken-de Haan over praktijktafels met betrokkenen

Motie van de leden Raemakers en Nijkerken-de Haan over praktijktafels met betrokkenen. Motie 103. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 352 Nr. 103 Raemalcers Nijkerken-de Haan Uitvoering en evaluatie Participatiewet MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN NIJKERKEN-DE HAAN Voorgesteld 26

34352-103
Indiener R. Raemakers
Tweede Kamerlid
Motie van het lid Nijkerken-De Haan c.s. over een doorontwikkeling van de kandidaatverkenner

Motie van het lid Nijkerken-De Haan c.s. over een doorontwikkeling van de kandidaatverkenner. Motie 34. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor hei jaar 2018 Nr. 34 MOTIE VAN

34775-XV-34
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Becker over opdoen van praktijkervaring in het inburgeringstraject

Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Becker over opdoen van praktijkervaring in het inburgeringstraject. Motie 35. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

34775-XV-35
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Motie van de leden Dijkgraaf en Nijkerken-de Haan over een gelijkwaardiger uitvoering van het hybride stelsel

Motie van de leden Dijkgraaf en Nijkerken-de Haan over een gelijkwaardiger uitvoering van het hybride stelsel. Motie 34766-15. TWEEDE KAM.ER DER STATEN-GENERAA .I. Vergaderjaar 2017-2018 34 766 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

34766-15
Indiener E. Dijkgraaf
Tweede Kamerlid
Motie van de leden Kerstens en Nijkerken-de Haan over leerlingen uit het praktijkonderwijs automatisch in het ‘doelgroepenregister’ opnemen

Motie van de leden Kerstens en Nijkerken-de Haan over leerlingen uit het praktijkonderwijs automatisch in het ‘doelgroepenregister’ opnemen. Motie 34352-32. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN

34352-32
Indiener John Kerstens
Kamerlid PvdA