Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martijn van Helvert

Schriftelijke vragen

De passagiers op het schip Westerdam

12 Wat is volgens het RIVM op dit moment de maximale incubatieperiode van het Coronavirus Vraag 13 Wat zijn volgens het RIVM de transmissiemechanismes van het Coronavirus Vraag 14 Kunt u deze vragen afzonderlijk en binnen een week beantwoorden Kunt u de derde vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden

2020D06858
Indiener Anne Kuik
Kamerlid CDA
Het bezoek van de minister aan Zuid-Afrika

uit 2010 te betreuren en af te willen zien van verdere samenwerking7 Zo ja, waarom Vraag 21 Bent u bereid de Zuid-Afrikaanse regering te attenderen op het belang van het behoud en bescherming van het Afrikaans Zo nee, waarom niet Vraag 22 Bent u bereid een verslag van uw reis aan de Kamer te doen

2020D05533
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
De leefbaarheid rondom AWACS-basis Geilenkirchen

Vragen van de leden Van Helvert en Amhaouch (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de leefbaarheid rondom AWACS-basis Geilenkirchen (ingezonden 5 februari 2020). Vraag 1 Bent u bekend met het krantenbericht van 15 januari uit de Limburger

2020D04514
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Het bijwonen van de herdenking van de Armeense genocide

Het bijwonen van de herdenking van de Armeense genocide. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z00712 Vragen van de leden Van Helvert (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bijwonen van de herdenking

2020D01515
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
De Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors

Vraag 17 Waar en hoe biedt de Ranglijst Christenvervolging aanknopingspunten voor het mensenrechtenbeleid van Nederland en voor het werk van de Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging Vraag 18 Kunt u, in het licht van de in de Ranglijst Christenvervolging geschetste verontrustende ontwikkelingen

2020D01166
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Het feit dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tot 8 januari over Irak en Iran bleven vliegen en over de opvolging van aanbevelingen in het OVV-rapport over veilig vliegen over conflict gebieden

over de keuze van luchtvaartroutes, zoals de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) luidde Zo ja, waar dan en was dat op voldoende niveau Vraag 9 Kunt u van elk van de elf aanbevelingen van de OVV uit het rapport over de MH17-crash over het vliegen over conflictgebieden aangeven of

2020D00952
Indiener Mustafa Amhaouch
Kamerlid CDA
De veroordeling van de Chinese voorganger Wang Yi

De veroordeling van de Chinese voorganger Wang Yi. Vraag 9 Kan u nader duiding geven aan het huidige Nederlandse en Europese beleid om de godsdienstvrijheid in China te bevorderen In hoeverre wordt er, in het geval van het Nederlandse beleid, daarbij door de Nederlandse ambassade in Beijing onderscheid

2020D00762
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Het bericht ‘Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard’

Het bericht ‘Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z00245 Vragen van de leden Koopmans (VVD) en Van Helvert (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het

2020D00624
Indiener Sven Koopmans
Kamerlid VVD
De OPCW Douma-docs op wikileaks

De OPCW Douma-docs op wikileaks. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z00016 Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister-President over de OPCW Douma-docs op wikileaks (ingezonden

2020D00034
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Het zorginnovatieproject ‘Meer tijd voor de patiënt’ in Afferden

de leden der Kamer 2019Z25434 Vragen van de leden Van den Berg en Van Helvert (beiden CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over het zorginnovatieproject «Meer tijd voor de patiënt» in Afferden (ingezonden 17 december 2019). Vraag 1 Heeft u er kennis van genomen dat het succesvolle zorginnovatieproject

2019D52389
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA
Beperken van geluidsoverlast A79 Valkenburg aan de Geul

van de geplande budgetten Zo ja, zou dit ervoor kunnen zorgen dat projecten die kleiner van aard zijn en/of minder van invloed zijn op de stikstofnormen naar voren worden gehaald Vraag 10 Klopt het dat Rijkswaterstaat aan het buurtcomité heeft toegezegd vanaf het voorjaar van 2018 in overleg te treden

2019D51499
Indiener Wytske Postma
Kamerlid CDA
Een rapport over mensenrechtenschendingen in het noorden van Syrië

leden der Kamer 2019Z24071 Vragen van de leden Karabulut (SP), Van Helvert (CDA), Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie) en De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een rapport over mensenrechtenschendingen in het noorden van Syrië (ingezonden 4 december 2019). Vraag 1 Kent u het

2019D49764
Indiener Sadet Karabulut
Kamerlid SP
De kranslegging op het oorlogskerkhof te Margaten

De kranslegging op het oorlogskerkhof te Margaten. Vraag 7 Welke mogelijkheden ziet u om ervoor te zorgen dat in de toekomst de kransen tot 2 januari van het jaar daarop mogen blijven liggen, bijvoorbeeld door het maken van afspraken met de producent, de vervoerder, de importeur, de douane, de gemeente,

2019D49567
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS