Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martijn van Helvert

Amendementen

Amendement van het lid Voordewind c.s. over middelen voor een ambassade in Jerevan

Amendement van het lid Voordewind c.s. over middelen voor een ambassade in Jerevan. De dekking wordt gevonden door een verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (Stabiliteitsfonds) met € 0,5 miljoen; een verlaging van artikel 2.4 Bevordering

35300-V-10
Indiener Joël Voordewind
Kamerlid CU
Amendement van het lid Koopmans c.s. over intensiveren van de strijd tegen uithuwelijking en achterlating

Amendement van het lid Koopmans c.s. over intensiveren van de strijd tegen uithuwelijking en achterlating. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET

35300-V-11
Indiener Sven Koopmans
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd

voorstel van wet Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542) tot wet is of wordt verheven en artikel Ia van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel IIIa van deze wet, wordt in artikel

34574-6
Indiener B. Visser
Tweede Kamerlid
Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 21 over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 Ontvangen 9 december 2016 De ondergetekende stelt

34397-26
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Van Helvert over investeringen in Mariënburg

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT Ontvangen 8 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De

34550-XII-62
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Van Helvert over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Amendement van het lid Van Helvert over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. In het tweede lid vervalt onderdeel a, en in het tweede onderdeel b: landbouw- of bosbouwtrekkers,.

34397-21
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd

gedraging heeft plaatsgevonden. ARTIKEL VIb 1. Indien het bij koninklijke boodschap van 11 februari 2013 ingediende voorstel van wet Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542) tot wet is of wordt verheven

34397-20
Indiener B. Visser
Tweede Kamerlid
Amendement van het lid Visser c.s. over aanpassing van het knooppunt A1/A30

A1/A30 behoort volgens de ANWB tot de top 5 van de fileknelpunten in Nederland. Om de bereikbaarheid van dit knooppunt te verbeteren wordt er €10 miljoen geïnvesteerd voor aanpassing van het knooppunt A1/A30. Dekking wordt gevonden onder de vrije investeringsruimte Spoor. Visser Bisschop Van Helvert

34550-A-48
Indiener B. Visser
Tweede Kamerlid
Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 8 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden

Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 8 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L

34397-13
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE

34397-10
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Amendement van het lid Van Helvert waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden

Amendement van het lid Van Helvert waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER

34397-8
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Van Helvert dat ertoe strekt dat de niet-luchtvaartbijdrage niet afhankelijk is van de continuïteit van de onderneming en de financierbaarheid van de investeringen van de exploitant van de luchthaven

Amendement van het lid Van Helvert dat ertoe strekt dat de niet-luchtvaartbijdrage niet afhankelijk is van de continuïteit van de onderneming en de financierbaarheid van de investeringen van de exploitant van de luchthaven. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L

34197-8
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Van Helvert c.s. dat regelt dat de minister de handhaving voor de tolheffing en het toezicht uitwerkt in een handhavingsplan

Amendement van het lid Van Helvert c.s. dat regelt dat de minister de handhaving voor de tolheffing en het toezicht uitwerkt in een handhavingsplan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 189 Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding

34189-15
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat de tolheffing pas wordt geheven indien een sluitend systeem voor de uitwisseling van kentekengegevens, kentekenplaatherkenning en de inning van het toltarief, de bestuurlijke boete en de aanmaningsvergoeding ten aanzien van in het buitenland geregistreerde motorrijtuigen, operationeel is.

Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat de tolheffing pas wordt geheven indien een sluitend systeem voor de uitwisseling van kentekengegevens, kentekenplaatherkenning en de inning van het toltarief, de bestuurlijke boete en de aanmaningsvergoeding ten aanzien

34189-12
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Van Helvert dat regelt dat het wetsvoorstel pas in werking treedt indien een sluitend systeem voor de uitwisseling van kentekengegevens, kentekenplaatherkenning en de inning van het toltarief, de bestuurlijke boete en de aanmaningsvergoeding ten aanzien van in het buitenland geregistreerde motorrijtuigen operationeel is.

Amendement van het lid Van Helvert dat regelt dat het wetsvoorstel pas in werking treedt indien een sluitend systeem voor de uitwisseling van kentekengegevens, kentekenplaatherkenning en de inning van het toltarief, de bestuurlijke boete en de aanmaningsvergoeding ten aanzien van in het buitenland geregistreerde

34189-8
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA