Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martijn van Helvert

Moties

Motie van het lid Voordewind c.s.

volgende elementen op te nemen: - vergoeding van reeds gemaakte kosten de indirecte kosten mee te wegen; - in het kader van het versterken van het vestigingsklimaat, aandacht bijvoorbeeld de verbetering van de bereikbaarheid van Zeeland, En gaat over tot de orde van de dag. Voordewind Bosman Van Helvert

33358-21
Indiener Joël Voordewind
Kamerlid CU
Motie van het lid Belhaj c.s.

Motie van het lid Belhaj c.s.. 33358-22 20 februari 2020 Marinierskazerne Zeeland MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. Plenair debat - Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne Doorn De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het proces inzake de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne

33358-22
Indiener Salima Belhaj
Kamerlid D66
Motie van het lid Bosman c.s.

hebben gedaan om zorg te dragen voor de komst van de kazerne Overwegende dat de komst van de mariniers een sociaal economische impuls voor de regio zou geven Overwegende dat bij het niet door laten gaan van de bestuurlijke overeenkomst daardoor het niet naar Vlissingen verplaatsen van de Marinierskazerne

33358-23
Indiener André Bosman
Kamerlid VVD
Motie van het lid Van Helvert c.s.

Motie van het lid Van Helvert c.s.. 33358-19 Marinierskazerne Zeeland 20 februari 2020 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S. Plenair debat - Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne Doorn w De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet twee voorgenomen besluiten heeft

33358-19
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Motie van het lid Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties

veiligheidsvereisten en belangen van partners en bondgenoten; verzoekt de regering, om standaard een onafhankelijke partij te betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties van artikel 100-missies, en gaat over tot de orde van de dag. Bosman Van Helvert Sjoerdsma Kerstens Van Ojik kst-27925-699 ISSN 0921

27925-699
Indiener André Bosman
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van het lid Koopmans c.s. over een gemeenschappelijke Europese positie inzake de situatie van de Oeigoeren (t.v.v. 32735-279)

gezamenlijk front te vormen inzake intimidatie vanuit China ten aanzien van inwoners van de EU, en gaat over tot de orde van de dag. Koopmans Van Helvert Sjoerdsma Krol Ploumen Kuzu Van Ojik Van Kooten-Arissen Van Haga Voordewind kst-32735-284 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar

32735-284
Indiener Sven Koopmans
Kamerlid VVD
Motie van het lid Koopmans c.s. over een gemeenschappelijke Europese positie inzake de situatie van de Oeigoeren

in te nemen, en binnen de EU informatie te delen en een gezamenlijk front te vormen inzake intimidatie vanuit China ten aanzien van inwoners van de EU, en gaat over tot de orde van de dag. Koopmans Van Helvert Sjoerdsma Krol Ploumen Kuzu Van Ojik Van Kooten-Arissen kst-32735-279 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage

32735-279
Indiener Sven Koopmans
Kamerlid VVD
Motie van het lid Van Helvert c.s. over pleiten voor internationaal onderzoek naar dwangarbeid in Xinjiang

Motie van het lid Van Helvert c.s. over pleiten voor internationaal onderzoek naar dwangarbeid in Xinjiang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid Nr. 281 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S. Voorgesteld 29 januari 2020 De Kamer, gehoord

32735-281
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een zo breed mogelijke politieke en militaire steun van Europese lidstaten voor de missie in de Straat van Hormuz

draagvlak EMASOH ten goede komt; verzoekt het kabinet, zich in te zetten voor zo breed mogelijke politieke en militaire steun van Europese lidstaten voor de missie in de Straat van Hormuz, en gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma Bosman Van Ojik Van Helvert Voordewind kst-29521-392 ISSN 0921 - 7371

29521-392
Indiener Sjoerd Sjoerdsma
Kamerlid D66
Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zich uitspreken tegen het geweld jegens demonstranten

een onafhankelijk onderzoek en duidelijk te maken dat Nederlandse steun niet onvoorwaardelijk is, en gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma Bosman Van Ojik Van Helvert Ploumen Voordewind Stoffer kst-27925-684 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 27 925, nr.

27925-684
Indiener Sjoerd Sjoerdsma
Kamerlid D66
Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over onderzoeken of informatie afkomstig uit inlichtingen openbaar kan worden gemaakt ten behoeve van een strafzaak

buitenlandse mogendheid op Nederlandse bodem nooit onbestraft mag blijven; verzoekt de regering, te onderzoeken of informatie afkomstig uit inlichtingen openbaar kan worden gemaakt ten behoeve van deze strafzaak, en gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma Voordewind Van Helvert Van Ojik kst-33783-38

33783-38
Indiener Sjoerd Sjoerdsma
Kamerlid D66
Motie van het lid Belhaj c.s. over onderzoek naar burgerslachtoffers in Hawija in verband met de vergoeding

van het optreden van Nederland in Hawija, en de Kamer over de voortgang te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Belhaj kst-27925-678 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 27 925, nr. 678 1 Marijnissen Van Helvert Kerstens Voordewind Stoffer Kuzu Van

27925-678
Indiener Salima Belhaj
Kamerlid D66
Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het belang van een consulaire afdeling

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het belang van een consulaire afdeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 Nr. 31 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. Voorgesteld 14

35300-V-31
Indiener Sjoerd Sjoerdsma
Kamerlid D66
Motie van het lid Van Helvert over berechting van Nederlandse Syriëgangers door de lokale Koerdische autoriteiten

Motie van het lid Van Helvert over berechting van Nederlandse Syriëgangers door de lokale Koerdische autoriteiten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 Nr. 22 MOTIE VAN

35300-V-22
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het opstellen van een nationale Magnitsky-wet

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het opstellen van een nationale Magnitsky-wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 Nr. 32 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. Voorgesteld

35300-V-32
Indiener Sjoerd Sjoerdsma
Kamerlid D66