Biografie, onderwijs en loopbaan van Renske Leijten

Biografie

"Zonder het contact met de mensen is een goede vertegenwoordiging niet mogelijk"


Sinds mijn 22ste ben ik actief lid van de SP omdat ik vond dat ik niet langer aan de zijlijn kon staan. Directe aanleidingen waren voor mij de oorlog in Irak, de toegenomen armoede en het verharde klimaat na 11 september 2001, de dag van de aanslagen op de Twin Towers in New York.

Jongeren

Voor mijn Kamerlidmaatschap heb ik veel andere dingen gedaan binnen de SP. Zo ben ik voorzitter geweest van Rood, de jongerenorganisatie van de SP. Ook heb ik voor de partij gewerkt als fractiemedewerker. In de Tweede Kamer wil ik de jongeren vertegenwoordigen. Ik vind dat er veel te vaak alleen over jongeren wordt gesproken. Dan vaak ook nog alleen in termen van problemen. Ik wil met jongeren praten en ervoor zorgen dat zij gehoord worden. Daarnaast wil ik natuurlijk de fantastische plannen van de SP uitvoeren.

Contacten

Het zijn van volksvertegenwoordiger is voor mij echt een eer. Ik wil zonder arrogantie contacten met mensen onderhouden. Zonder het contact met de mensen is een goede vertegenwoordiging volgens mij niet mogelijk. De contacten met mensen zijn voor mij ook het leuke van de politiek. Je bent constant samen met mensen plannen aan het maken, met hen aan het praten en iets voor ze aan het doen; het is echt mensenwerk.

Onderwijs

  • Studie Nederlandse Taal & Cultuur, bezig met de afronding van masterscriptie
  • Vrijeschool Rudolf Steiner, Haarlem
  • Propedeusejaar politicologie, Universiteit van Amsterdam
  • VWO, 1998

Loopbaan

  • Lid , SP fractie, Bestuur ROOD, jong in de SP, voorzitter 2005-2007, 2005 - 2007
  • Fractiemedewerker, Tweede Kamerfractie SP, 2005 - 2006
  • Lid partijbestuur & dagelijks bestuur SP, 2005

Renske Leijten is geboren in Leiden op 17 maart 1979 en woont in Haarlem. Zij is 14 jaar actief in de Tweede Kamer, 5166 dagen om precies te zijn.