Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Anne Mulder

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Romanian PM clashes with Commission over rule of law'

Het bericht 'Romanian PM clashes with Commission over rule of law'. 2018Z17658 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Anne Mulder (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht 'Romanian PM clashes with Commission over rule of law' (ingezonden 4 oktober 2018) 1 Bent u bekend

2018D47684
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
Tweede Kamerlid
De gevolgen van het no deal -scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk

De gevolgen van het no deal -scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. 9 Bent u bereid om bij de ambassade en de consulaten van Nederland in het VK een helpdesk in te richten voor Nederlandse burgers in het VK, waar ze antwoord kunnen krijgen op hun zeer specifieke vragen rondom

2018D40056
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid CDA
De gedwongen sluiting van de Central European University in Hongarije

De gedwongen sluiting van de Central European University in Hongarije. 2017Z04810 Vragen van het lid Anne Mulder (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de gedwongen sluiting van de Central European University in Hongarije (ingezonden 11 april 2017) 1 Klopt het bericht dat in Hongarije een

2017D09990
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD
De cao Besloten Busvervoer 2015-2016

De cao Besloten Busvervoer 2015-2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z25202 Vragen van het lid Anne Mulder (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de cao Besloten Busvervoer 2015–2016 (ingezonden 22 december

2015D51017
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD
De Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z21194 Vragen van de leden Anne Mulder en Duisenberg (beiden VVD) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wet

2015D43259
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD
De vervangersproblematiek

De vervangersproblematiek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z20409 Vragen van de leden Anne Mulder en Straus (beiden VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2015D41508
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD
Het artikel 'Brede cao biedt zekerheid voor alle werkenden”

Het artikel 'Brede cao biedt zekerheid voor alle werkenden”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z16836 Vragen van de leden Anne Mulder en Ziengs (beiden VVD) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische

2015D34439
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD
De uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat reistijd gezien moet worden als werktijd

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat reistijd gezien moet worden als werktijd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z16655 Vragen van de leden Van ’t Wout en Anne Mulder (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken

2015D34162
Indiener Bas van 't Wout
Kamerlid VVD
Het bericht ‘ Gemeenten gaan gratis geld uitdelen’

Het bericht ‘ Gemeenten gaan gratis geld uitdelen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z14577 Vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Anne Mulder (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid over het

2015D29554
Indiener Chantal Nijkerken-de Haan
Kamerlid VVD
Het bericht “proef flexwerkershypotheek uitgebreid”

Het bericht “proef flexwerkershypotheek uitgebreid”. kv-tk-2015Z08465 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, Vragen 1 Vraag 6 Deelt u de mening dat een soort perspectiefverklaring meer en breder (bijvoorbeeld ook voor ZZP’ers) ingezet moet kunnen worden en dat er hier eigenlijk

2015D17223
Indiener Aukje de Vries
Kamerlid VVD
Het bericht 'Klagende' Polen niet meer op bouwplaats'

Het bericht 'Klagende' Polen niet meer op bouwplaats'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z07021 Vragen van het lid Anne Mulder (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Klagende» Polen niet meer

2015D14357
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD
Het artikel ‘Leerwerkplekken in de knel door ontslagregels'

Het artikel ‘Leerwerkplekken in de knel door ontslagregels'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z04814 Vragen van de leden Lucas (VVD) en Anne Mulder (VVD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken

2015D09860
Indiener A.W. Lucas
Tweede Kamerlid
Cao-belemmeringen van bbl-leerwerkplekken

Cao-belemmeringen van bbl-leerwerkplekken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z01399 Vragen van de leden Lucas en Anne Mulder (beiden VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over cao-belemmeringen van bbl-leerwerkplekken

2015D02943
Indiener A.W. Lucas
Tweede Kamerlid
De gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) voor het onderwijs

De gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) voor het onderwijs. Vraag 7 Bent u bereid voor (inval)leerkrachten een uitzondering te maken voor wat betreft de nieuwe ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid Zo nee, hoe verhoudt dit zich tot de uitzondering die bij de Wet flexibiliteit en zekerheid

2014D46925
Indiener K.C.J. Straus
Tweede Kamerlid
Het artikel ‘Meer nadelen dan voordelen’

Het artikel ‘Meer nadelen dan voordelen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z22851 Vragen van de leden Van Veen en Anne Mulder (beiden VVD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2014D46188
Indiener M.S. van Veen
Tweede Kamerlid