Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Anne Mulder

Mondelinge vragen

Onnodige sterfgevallen in ziekenhuizen

Onnodige sterfgevallen in ziekenhuizen. kv-tk-2012Z09892 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2012Z09892 Mondelinge vragen van het lid Mulder (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onnodige sterfgevallen

2012D20891
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD