Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Anne Mulder

Amendementen

Amendement van de leden Van Weyenberg en Anne Mulder dat de mogelijkheid om de ketenbepaling voor AOW-gerechtigde werknemers bij cao te verlengen omzet in een wettelijke regeling.

Amendement van de leden Van Weyenberg en Anne Mulder dat de mogelijkheid om de ketenbepaling voor AOW-gerechtigde werknemers bij cao te verlengen omzet in een wettelijke regeling.. Indieners vinden het van belang dat alle werknemers en werkgevers gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid tot meer flexibiliteit.

34073-10
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66
Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Anne Mulder ter vervanging van nr. 10 dat de mogelijkheid om de ketenbepaling voor AOW-gerechtigde werknemers bij cao te verlengen omzet in een wettelijke regeling.

Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Anne Mulder ter vervanging van nr. 10 dat de mogelijkheid om de ketenbepaling voor AOW-gerechtigde werknemers bij cao te verlengen omzet in een wettelijke regeling.. De indieners willen de mogelijkheid om dit bij cao te regelen omzetten in een wettelijke

34073-20
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66
Amendement van het lid Anne Mulder over het rapporteren door de Nza dan wel het adviseren door de IGZ met betrekking tot het opleggen van een structurele maatregel aan de zorgaanbieder ten einde voortgaande inbreuk op de kwaliteit van de zorgverlening te voorkomen

Amendement van het lid Anne Mulder over het rapporteren door de Nza dan wel het adviseren door de IGZ met betrekking tot het opleggen van een structurele maatregel aan de zorgaanbieder ten einde voortgaande inbreuk op de kwaliteit van de zorgverlening te voorkomen. Concreet houdt dit in dat de zorgautoriteit

33253-58
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD
Amendement van het lid Anne Mulder c.s over het delen van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid

Amendement van het lid Anne Mulder c.s over het delen van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de

33243-12
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Anne Mulder en Bouwmeester betreffende het toekennen van extra middelen aan de IGZ

Amendement van de leden Anne Mulder en Bouwmeester betreffende het toekennen van extra middelen aan de IGZ. kst-33400-XVI-48 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,

33400-XVI-48
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Anne Mulder en Bouwmeester betreffende ongedaanmaking van de voorgenomen korting op het budget van de NVWA

Amendement van de leden Anne Mulder en Bouwmeester betreffende ongedaanmaking van de voorgenomen korting op het budget van de NVWA. kst-33400-XVI-47 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het

33400-XVI-47
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD