Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Anne Mulder

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Anne Mulder ter vervanging van nr. 10 dat de mogelijkheid om de ketenbepaling voor AOW-gerechtigde werknemers bij cao te verlengen omzet in een wettelijke regeling.

34073-20
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66

Amendement van het lid Anne Mulder over het rapporteren door de Nza dan wel het adviseren door de IGZ met betrekking tot het opleggen van een structurele maatregel aan de zorgaanbieder ten einde voortgaande inbreuk op de kwaliteit van de zorgverlening te voorkomen

33253-58
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD