Biografie, onderwijs en loopbaan van Khadija Arib

Biografie

Khadija Arib is sinds 13 januari 2016 Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamer (PvdA), met een onderbreking van drie maanden in 2006/2007. Als Kamerlid was Arib lid van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de commissie voor Veiligheid en Justitie. Van die laatste commissie was zij vicevoorzitter van 2007 tot 2010. Arib hield zich met name bezig met mensenhandel, zedenwetgeving,  gezondheidszorg en medisch-ethische kwesties. In  2001 diende zij een initiatiefwetsvoorstel in voor de instelling van een Kinderombudsman. In 2010 werd dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen.

Presidium

Vanaf 2012 is Arib vast lid van het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Daarvoor was zij twee jaar plaatsvervangend lid. Vanaf 13 januari 2016 zit zij zowel het Presidium als de commissie voor de Werkwijze voor. Als parlementariër was Arib daarnaast lid van onder andere de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en van de Unie voor de Mediterrane Regio, en voorzitter van de Parlementaire Contactgroep Frankrijk.

Maatschappelijk werker

Voordat Arib volksvertegenwoordiger werd, werkte zij onder meer als senior beleidsmedewerker en waarnemend hoofd van de sector maatschappelijke opvang en zorg bij de gemeente Amsterdam (1992/1998), als onderzoeker bij de Erasmus Universiteit van Rotterdam (1992/1995), als coördinator vrouwenemancipatie en minderhedenbeleid bij de gemeente Amsterdam (1988/1992), als docente methodiekontwikkeling bij de Hogeschool van Amsterdam (1987/1991) en als coördinator van een werkgelegenheidsproject voor allochtone vrouwen in sociale dienstverlening bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1984/1987).

Arib begon haar carrière als maatschappelijk werker bij de Stichting Buitenlandse Werknemers Midden-Nederland in Utrecht (1978/1979). Aansluitend werd zij gezinsbegeleider bij de Stichting Buitenlandse Werknemers West-Brabant in Utrecht (1979/1981), en vervolgens maatschappelijk werker bij het Medisch Opvoedkundig Bureau – het huidige Riagg – in Amsterdam (1982/1983). 

Onderwijs

  • Sociologie, Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

  • Medewerker ISES (Instituut voor Sociale en Economische Studies), Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
  • Waarnemend hoofd en senior beleidsmedewerker, Maatschappelijke Opvang en Gezondheidszorg, Gemeente Amsterdam, Amsterdam
  • Tweede Kamerlid PvdA , Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 1998 - 2006
  • Tweede Kamerlid PvdA , Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 2007

Khadija Arib is geboren in Hedami op 10 oktober 1960 en woont in Amsterdam. Zij is 21 jaar actief in de Tweede Kamer, 7965 dagen om precies te zijn.