Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Henk Nijboer

Amendementen

Amendement van het lid Nijboer over aanpassing van de minimumkapitaalregel

Amendement van het lid Nijboer over aanpassing van de minimumkapitaalregel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER Ontvangen 12 november 2019 De ondergetekende

35302-33
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Amendement van het lid Nijboer over een verlaging van de verhuurderheffing voor krimpregio's en Rotterdam-Zuid

Amendement van het lid Nijboer over een verlaging van de verhuurderheffing voor krimpregio's en Rotterdam-Zuid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER Ontvangen

35302-28
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Nader gewijzigd amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 23 over het verhogen van het toptarief

Nader gewijzigd amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 23 over het verhogen van het toptarief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) Nr. 30 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID

35302-30
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Amendement van het lid Nijboer over de heffingsvermindering voor nieuwbouw die van toepassing wordt in elke gemeente

Amendement van het lid Nijboer over de heffingsvermindering voor nieuwbouw die van toepassing wordt in elke gemeente. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

35302-25
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Gewijzigd amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 10 over het verhogen van het toptarief

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 10 over het verhogen van het toptarief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER TER

35302-23
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Amendement van de leden Asscher en Nijboer over het niet verlagen van het hoge tarief Vpb in 2021

Amendement van de leden Asscher en Nijboer over het niet verlagen van het hoge tarief Vpb in 2021. amt. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ASSCHER EN NIJBOER Ontvangen

35302-5
Indiener Lodewijk Asscher
Kamerlid PvdA
Amendement van het lid Nijboer over het terugdraaien van de belastingverlaging Vpb

Amendement van het lid Nijboer over het terugdraaien van de belastingverlaging Vpb. amtbeg. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 210 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

35210-IX-4
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Amendement van het lid Nijboer over bevriezing van de huur na grote huurstijging in de vrije sector

Amendement van het lid Nijboer over bevriezing van de huur na grote huurstijging in de vrije sector. amt. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 036 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging

35036-13
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA