Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Henk Nijboer

Moties

Motie van het lid Omtzigt c.s. over verstrekken van interne stukken ontdaan van persoonlijke beleidsopvattingen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over verstrekken van interne stukken ontdaan van persoonlijke beleidsopvattingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 28 362 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet Nr. 26 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. Voorgesteld 20 februari 2020 De Kamer, gehoord de

28362-26
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid CDA
Motie van het lid Omtzigt c.s. over bevestigen dat op grond van artikel 68 een individueel Kamerlid specifieke documenten binnen een redelijke termijn moet kunnen ontvangen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over bevestigen dat op grond van artikel 68 een individueel Kamerlid specifieke documenten binnen een redelijke termijn moet kunnen ontvangen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 28 362 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet Nr. 25 MOTIE VAN HET LID

28362-25
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid CDA
Motie van het lid Smeulders c.s. over voorkomen dat speculanten woningen die geschikt zijn voor starters kopen

Motie van het lid Smeulders c.s. over voorkomen dat speculanten woningen die geschikt zijn voor starters kopen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 624 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS C.S. Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord

32847-624
Indiener Paul Smeulders
Kamerlid GL
Motie van het lid Krol c.s. over mogelijkheden verkennen om de verhuurderheffing te verlagen

Motie van het lid Krol c.s. over mogelijkheden verkennen om de verhuurderheffing te verlagen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 630 MOTIE HET LID KROL C.S. Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende

32847-630
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS
Motie van het lid Beckerman c.s. over een onafhankelijke commissie onderzoek laten doen naar de huidige woningnood

Motie van het lid Beckerman c.s. over een onafhankelijke commissie onderzoek laten doen naar de huidige woningnood. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 617 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord

32847-617
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP
Motie van de leden Nijboer en Ronnes over de terugkeer in een komend kabinet van een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Motie van de leden Nijboer en Ronnes over de terugkeer in een komend kabinet van een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 619 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN RONNES Voorgesteld

32847-619
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Motie van het lid Nijboer c.s. over het afschaffen van de marktverkenning voor corporaties

Motie van het lid Nijboer c.s. over het afschaffen van de marktverkenning voor corporaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 620 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende

32847-620
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (t.v.v. 32847-590)

Gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (t.v.v. 32847-590). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 610 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN

32847-610
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Motie van het lid Nijboer over regie van het kabinet voor het oplossen van de woningnood

Motie van het lid Nijboer over regie van het kabinet voor het oplossen van de woningnood. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 602 MOTIE VAN HET LID NIJBOER Voorgesteld 4 februari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende

32847-602
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Motie van het lid Nijboer c.s. over het beheersen van de externe inhuur in het onderwijs en de zorg

Motie van het lid Nijboer c.s. over het beheersen van de externe inhuur in het onderwijs en de zorg. 29544-977 30 januari 2020 Arbeidsmarktbeleid MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. Plenair debat - VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15/01) Motie maximering uitzend & zzp in onderwijs & zorg Voorgesteld 30 januari

29544-977
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen om private partijen tot bouwen te dwingen

Motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen om private partijen tot bouwen te dwingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 590 MOTIE VAN HET LID NIJBOER Voorgesteld 29 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende

32847-590
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Tweede nader gewijzigde motie van de leden Nijboer en Otterloo over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-12)

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Nijboer en Otterloo over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-12). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 350 Najaarsnota 2019 Nr. 13 TWEEDE NADER

35350-13
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Nader gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-11)

Nader gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-11). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 350 Najaarsnota 2019 Nr. 12 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN

35350-12
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-7)

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-7). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 350 Najaarsnota 2019 Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER

35350-11
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA
Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling (t.v.v. 35250-24)

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling (t.v.v. 35250-24). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 250 Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen

35250-38
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP