Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roald van der Linde

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten ter vervanging van nr. 8 over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren

34808-12
Indiener Roald van der Linde
Kamerlid VVD

Gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van der Linde ter vervanging van nr. 10 over het bij algemene maatregel van bestuur kunnen verkorten van de beslistermijnen voor de afgifte van een huisvestingsvergunning

34314-24
Indiener A.A. (Albert) de Vries
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat de uitvoering van het onderzoek op basis van politiegegevens komt te liggen bij de burgemeester, in plaats van bij het college van burgemeester en wethouders

34314-12
Indiener A.A. (Albert) de Vries
Tweede Kamerlid