Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Ronald van Raak

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Onderzoeker: we moeten meer begrip hebben voor ‘morele verwondingen’ bij ex-militairen’

Het bericht ‘Onderzoeker: we moeten meer begrip hebben voor ‘morele verwondingen’ bij ex-militairen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z02783 Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en

2020D05869
Indiener Chris van Dam
Kamerlid CDA
Het meewerken van Aruba Airlines aan de uitzetting van dissidenten uit Cuba

door de leden der Kamer 2020Z00100 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het meewerken van Aruba Airlines aan de uitzetting van dissidenten uit Cuba (ingezonden 8 januari 2020). Vraag 1 Was u op de hoogte van het

2020D00213
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Het onjuist informeren van de Kamer over een historische kunstverkoop door het Koninklijk Huis

Het onjuist informeren van de Kamer over een historische kunstverkoop door het Koninklijk Huis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z26064 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over het onjuist informeren van de Kamer

2019D53562
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
De aanleg van wegen op Sint-Eustatius

De aanleg van wegen op Sint-Eustatius. Bijvoorbeeld door de aanbesteding van werkzaamheden zodanig op te knippen dat lokale aannemers kunnen inschrijven Bent u bereid om bij het stellen van kwaliteitseisen aan het af te leveren werk lokaal realistische eisen te formuleren Vraag 5 Welke maatregelen gaat

2019D52806
Indiener Chris van Dam
Kamerlid CDA
Verkiezingswaarnemers op Sint Maarten

Verkiezingswaarnemers op Sint Maarten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z24662 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verkiezingswaarnemers op Sint Maarten (ingezonden 10

2019D50893
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
De politieinzet in verschillende gemeenten

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de politie-inzet in verschillende gemeenten (ingezonden 28 november 2019). Vraag 1 Bent u op de hoogte van de onmogelijke keuzes die onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht moeten maken, vanwege de tekorten aan politiemensen

2019D48693
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Het bericht dat mensen niet meer naar buiten durven vanwege een gebrek aan openbare toiletten

Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z23113 Vragen van de leden Hijink (SP) en Van Raak (SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat mensen niet meer naar buiten durven vanwege een gebrek aan openbare toiletten

2019D47928
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP
Het protest van de eilandraadsleden van Saba

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het protest van de eilandraadsleden van Saba (ingezonden 11 november 2019). Vraag 1 Begrijpt u de frustratie van de leden van de eilandsraad van Saba dat zij hun financiën op orde hebben, maar nauwelijks

2019D45143
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Dubbele functies bij veiligheidsregio’s

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over dubbele functies bij veiligheidsregio’s (ingezonden 31 oktober 2019). Vraag 1 Vindt u het wenselijk dat de directeur van een veiligheidsregio, die zich gaat richten op de modernisering van de brandweer, ook brandweercommandant

2019D43496
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Grote misstanden in de uitvaartzorg

Grote misstanden in de uitvaartzorg. 2019Z19493 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over grote misstanden in de uitvaartzorg (ingezonden 11 oktober 2019) 1. Bent u bekend met de misstanden bij uitvaartondernemingen waarbij onder meer lichamen

2019D40563
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Uitspraken van de minister in de media inzake de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Uitspraken van de minister in de media inzake de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. 2 Persconferentie Minister-President, 20 september 2019, https://www.youtube.com/ watchv=sI5KvyN9Qik 3 NRC, 23 september 2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/23/veel-aarzelingen-over-rol-aivdbij-strijd-drugshandel-a3974312

2019D37905
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP
Het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt

Het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt. 2019Z18231 Vragen van leden Alkaya en Van Raak (beiden SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt (ingezonden 27 september 2019) 1 Kent u de notitie van Milieudefensie

2019D37907
Indiener Mahir Alkaya
Kamerlid SP
Het bericht dat er een klokkenluider bij de politie naar huis is gestuurd

de leden der Kamer 2019Z18128 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een klokkenluider bij de politie naar huis is gestuurd (ingezonden 26 september 2019). Vraag 1 Klopt het dat een teamchef van de Leidse politie op non-actief is gesteld omdat

2019D37706
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Het bericht dat de politie niet op tijd is bij spoedmeldingen

Het bericht dat de politie niet op tijd is bij spoedmeldingen. 2019Z17798 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de politie niet op tijd is bij spoedmeldingen. (ingezonden 24 september 2019) 1. Erkent u dat de aanrijtijden van de politie niet

2019D37116
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
De vermogenstoets voor kwijtschelding van lokale belastingen

De vermogenstoets voor kwijtschelding van lokale belastingen. 2019Z17266 Vragen van de leden Van Raak en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vermogenstoets voor kwijtschelding van lokale belastingen

2019D35842
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP