Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Ronald van Raak

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Raak t.v.v. nr. 11 over aantal meldkamers

van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK TER VERVANING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 3 februari 2020 De ondergetekende

35065-14
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Amendement van het lid Van Raak over het verhogen van de leeftijdsgrens van 12 jaar naar 16 jaar

Amendement van het lid Van Raak over het verhogen van de leeftijdsgrens van 12 jaar naar 16 jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 170 Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen

35170-10
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Amendement van het lid Van Raak over aantal meldkamers

Amendement van het lid Van Raak over aantal meldkamers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 065 Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) Nr.

35065-11
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Amendement van de leden Van Raak en Hijink over een extra miljard naar gemeenten

Amendement van de leden Van Raak en Hijink over een extra miljard naar gemeenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN RAAK EN HIJINK Ontvangen 29 oktober 2019

35300-B-7
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Gewijzigd amendement van de bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. ter vervanging van nr. 20 over een nieuwe Afdeling Koninkrijksgeschillen binnen de Raad van State

Gewijzigd amendement van de bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. ter vervanging van nr. 20 over een nieuwe Afdeling Koninkrijksgeschillen binnen de Raad van State.

35099-(R2114)-25
Indiener J.E. Thijsen
bijzondere gedelegeerde
Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. over het vragen van de Afdeling advisering als er is afgeweken

onrechte afwijkt van het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en de Gevolmachtigde Minister van dit land daartoe binnen een week na de bekendmaking van het besluit van de raad van ministers verzoekt, wordt de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk

35099-(R2114)-19
Indiener J.E. Thijsen
bijzondere gedelegeerde
Nader gewijzigd amendement van het lid Krol c.s. ter vervanging van nr. 9 over het in stand houden van de gemeente Haren

behorende kaartbeeld. Toelichting Dit amendement beoogt de instandhouding van de gemeente Haren te bewerkstelligen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een groot aantal bezwaren en wordt een breed levende wens van de overgrote meerderheid van de bevolking van deze gemeente gehonoreerd. De afstand tussen

34805-13
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS
Gewijzigd amendement van de leden Krol en Van Raak ter vervanging van nr. 8 over het in stand houden van de gemeente Haren

34 805 Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer Nr. 9 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KROL EN VAN RAAK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 17 april 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Het opschrift komt te luiden: Herindeling van de gemeenten

34805-9
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS
Amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 11 over het overgangsrecht en de referendabiliteit

een referendum, is verlopen”. II Artikel V vervalt. III In Artikel VI wordt “met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met het tijdstip van de bekrachtiging van het voorstel van deze wet” vervangen door “op een bij koninklijk

34854-18
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Gewijzigd amendement van het lid Özütok c.s. ter vervanging van nr. 9 over de referendabiliteit

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel V vervalt. II In artikel VI wordt “met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met het tijdstip van de bekrachtiging van het voorstel van deze wet” vervangen door

34854-17
Indiener Nevin Özütok
Kamerlid GL
Amendement van het lid Van Raak over het slechts opnemen van een rechterlijke toets

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 33 989 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK Ontvangen 10

33989-10
Indiener Ronald van Raak
Kamerlid SP
Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 49 over de bescherming van de journalistieke bron

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 49 over de bescherming van de journalistieke bron. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. Ook wanneer de informatie slechts ter achtergrond verleend

34588-65
Indiener Kees Verhoeven
Kamerlid D66
Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 47 over nadere invulling van "geautomatiseerde werken" bij amvb

Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 47 over nadere invulling van "geautomatiseerde werken" bij amvb. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar

34588-61
Indiener L.G.J. Voortman
Tweede Kamerlid
Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 10 over de bescherming van de journalistieke bron

Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 10 over de bescherming van de journalistieke bron. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. Verhoeven Van Raak Voortman 1 Vervanging in verband met een wijziging

34588-49
Indiener Kees Verhoeven
Kamerlid D66
Amendement van de leden Voortman en Van Raak ter vervanging van nr. 23 over niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten

Amendement van de leden Voortman en Van Raak ter vervanging van nr. 23 over niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar

34588-46
Indiener L.G.J. Voortman
Tweede Kamerlid