Hart van de democratie

De Tweede Kamer is het hart van de democratie. De 150 Tweede Kamerleden controleren de regering en nemen als volksvertegenwoordigers besluiten voor iedereen in Nederland. Dat maakt de Tweede Kamer tot een dynamisch, complex en uniek instituut dat in het middelpunt van de belangstelling staat. Het Presidium van de Tweede Kamer roept belangstellenden op te solliciteren naar de functie van Griffier, het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Kamer.

Taken

De Griffier is in eerste instantie de hoogste adviseur van de Voorzitter en het Presidium ten aanzien van staatsrechtelijke en procedurele aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. De Griffier heeft daarnaast de taak om de Tweede Kamer extern te vertegenwoordigen, ter ondersteuning van de Voorzitter. De Griffier is ten slotte hoofd van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer, waarin circa 600 ambtenaren werkzaam zijn. Het Presidium oefent hierop toezicht uit. De Griffier is voorzitter van het managementteam en bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Solliciteren

Een uitgebreide profielschets en informatie over de procedure vindt u op deze website. Interesse? De sluitingsdatum van deze vacature is zaterdag 3 maart 2018.