Voorstel Van het lid Bisschop (SGP) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van LNV d.d. 23 maart 2020 over het stikstofregistratiesysteem voor de woningbouw- en infrasector (Kamerstuk 35 334 nr. 72)

2020D12999
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP

Verslag

35398-5
Indiener A.H. Kuiken
voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van het lid Futselaar (SP) om de minister van LNV te vragen videoconferenties met de EU Landbouwministers voortaan eerder aan te kondigen en tevens te vragen uiterlijk 1 april 2020 het verslag van de Raad van woensdag 25 maart aan de Kamer te sturen

2020D11538
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP

Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35414)

2020D11329
Indiener A.H. Kuiken
voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) op 23 maart 2020

2020D11146
Indiener J. Rijkers
griffier

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen