Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) inzake de 99ste zitting van het Uitvoerend Comité van de Europese Commissie voor de beheersing van mond- en klauwzeer, te 's-Gravenhage, Nederland, op 8 en 9 april 2020; Rome, 3 februari 2020

30952-356
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’

35334-47
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen