Besluitenlijst e-mailprocedure op 6 april 2020 - Voorstel Van het lid Bisschop (SGP) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van LNV over het stikstofregistratiesysteem voor de woningbouw- en infrasector

2020D13142

Besluitenlijst e-mailprocedure 14 februari 2020 Verzoek van het lid Madlener (PVV) om het algemeen overleg Stikstofproblematiek van 20 februari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur uit te stellen tot de eerste week na het voorjaarsreces i.v.m. het op 20 februari te verschijnen onderzoek van het Mesdag Zuivelfonds over het rekenmodel van het RIVM

2020D06289

Besluitenlijst e-mailprocedure van 13 februari inzake het Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens de fracties van het CDA, D66 en de ChristenUnie, om het algemeen overleg Mestbeleid van 19 februari 2020 uit te stellen, in afwachting van de brief over de contouren van het herziene mestbeleid.

2020D05998

Besluitenlijst e-mailprocedure 16 december 2019 Verzoek van het lid Madlener (PVV) om een reactie van de minister van LNV op de position paper van Stichting Agrifacts over de Spoedwet aanpak stikstof, te ontvangen voor het AO Stikstofproblematiek op 18 december 2019

2019D51962

Besluitenlijst e-mailprocedure van 11 december 2019 inzake het verzoek van het lid Bisschop om de minister van LNV te vragen om een verslag van de gedane botsproeven stikstof naar de Kamer te sturen voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 18 december 2019

2019D51092

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen